Tôi muốn tra cứu thông tin tên miền (whois tên miền) thì phải tra cứu ở đâu?

  • Tuesday 01/06/2021

Quý khách có thể tra cứu thông tin tên miền “.vn” ( chủ thể, ngày đăng ký, ngày hết hạn, nhà đăng ký, thông tin máy chủ chuyển giao) tại địa chỉ https://whois.pavietnam.net/