Tôi nhờ Công ty A đăng ký tên miền để cho tôi sử dụng (tên miền đã được sử dụng 2 năm, do Công ty A làm chủ thể). Bây giờ Công ty A đã phá sản và tôi không thể liên hệ được với Công ty A, tên miền của tôi đến ngày 01/11/2015 là sẽ hết hạn, NĐK có thể thu hồi tên miền này vào ngày 01/11/2015 để tôi có thể đăng ký lại tên miền luôn được không?

  • Sunday 16/10/2016

Việc tạm ngừng, thu hồi tên miền do không đóng phí sẽ được thực hiện tự động trên hệ thống DNS quốc gia. P.A Việt Nam hay VNNIC không can thiệp để thực hiện việc thu hồi tên miền ngay vào ngày hết hạn như theo đề nghị của bạn được vì P.A Việt Nam  chưa nhận được đề nghị hoàn trả tên miền của chủ thể là Công ty A. Như vậy, sau 35 ngày kể từ ngày tên miền này hết hạn sử dụng, VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.