Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tôi vừa đăng ký tên miền, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra đã nhập nhầm một ký tự ở tên miền, tôi có được sửa tên miền đã bị sai?

Tên miền đăng ký khi đã được công bố trên trang WHOIS thì đã được xác định là hoàn tất. Chủ thể không thể sửa lại tên miền của mình mà phải đăng ký lại một tên miền khác và lưu ý các khoản phí mà chủ thể đã đăng ký tên miền nhầm sẽ không được hoàn lại. Vì vậy bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ lưỡng tên miền trước khi nhập thông tin đăng ký online hoặc đăng ký tại văn phòng P.A Việt Nam đều nhắc nhở bạn kiểm tra trước khi Submit.

Rate this post
Exit mobile version