Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tổng đài VoIP giải quyết bài toán chăm sóc khách hàng

Tổng đài VoIP là một trong những công cụ cần thiết của các doanh nghiệp có nhu cầu liên lạc nội bộ hoặc với khách hàng bên ngoài. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp gặp vấn đề trong việc quản lý thông tin khách hàng, quản lý công việc, quản lý đội ngũ nhân viên, các phòng ban xa hơn là các hệ thống chăm sóc khách hàng bởi việc sử dụng giấy tờ sổ sách hay khá hơn là excel cũng là một công cụ quá đỗi lạc hậu.

1. Mục đích sử dụng tổng đài VoIP là gì?

• Popup thông tin khách hàng ngay trên CRM khi có cuộc gọi đến
• Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại
• Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào ra.
• Lưu giữ tất cả lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi của từng khách hàng trên CRM

Cơ chế hoạt động của Tổng đài điện thoại VoIP


Việc tích hợp phần mềm quản lý khách hàng CRM với hệ thống tổng đài VoIP điều này cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.

Khi hệ thống tổng đài VoIP nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Việc tích hợp CRM với hệ thống tổng đài VoIP cũng cho phép “Click-to-Call”, giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không còn phải bấm số khi thực hiện cuộc gọi mà chỉ cần nhấp chuột trực tiếp vào một số điện thoại của khách hàng cần gọi trong phần mềm CRM.

Khi đó tổng đài VoIP sẽ tự động kết nối cuộc gọi tới số điện thoại của khách hàng cần gọi đó.

Ngoài ra, với giải pháp tích hợp ứng dụng phần mềm crm với hệ thống tổng đài thoại VoIP

Tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi được trực tiếp cập nhật vào cơ sở dữ liệu CRM.

Vì vậy tất cả lịch sử cuộc gọi với khách hàng đều được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu CRM như thời điển bắt đầu cuộc gọi, thời điểm kết thúc cuộc gọi, tên khách hàng/nhân viên đã gọi, …

2. Tính năng Tổng đài VoIP

a. Chức năng tổng đài điện thoại VoIP

Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại VoIP

Thực hiện gọi ra (outbound), nhận cuộc gọi vào (inbound)

Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,…

Nhạc chờ khi đợi trả lời cuộc gọi

b. Chức năng nâng cao của tổng đài VoIP

Đàm thoại nhiều người cùng lúc (conference)

Giành cuộc gọi (giành cuộc gọi khi đang đàm thọai)

Giám thính cuộc gọi (Người quản trị nghe cuộc gọi đang đàm thọai, không nói được)

Máy nhánh tự ghi âm khi đàm thọai

Quản trị ghi âm cuộc gọi qua màn hình web

Tự động ghi âm tất cả các điện thọai viên

Ghi âm chỉ một vài điện thọai viên cụ thể.

 

P.A Việt Nam cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp về tổng đài số, tổng đài VoIP giá rẻ đáng tin cậy và uy tín. Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ bên dưới:

Tổng đài số

Thiết lập tổng đài voip

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version