Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập ossec

OSSEC là hệ thống phát hiện xâm nhập HIDS (phát hiện xâm nhập dựa trên máy chủ), giám sát nhật ký và quản lý sự cố bảo mật (SIM) dựa trên log và là ứng dụng mã nguồn mở, đa nền tảng có thể mở rộng và có nhiều cơ chế bảo mật khác nhau.

Các lợi ích chính ossec mang lại

Các tính năng chính hệ thống phát hiện xâm nhập ossec

Mô hình hoạt động của hệ thống phát hiện xâm nhập ossec

OSSEC được thiết kế theo mô hình client – server, gồm 2 thành phần chính là OSSEC server và OSSEC agent

Quy trình hoạt động

OSSEC hoạt động theo mô hình Client – Server:

Bài viết này chỉ là những cái nhìn tổng quát về những khái niệm, kiến trúc và cách thức hoạt động của một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên Host (Host base IDS) và bài viết tham khảo từ link tài liệu của ossec .

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết về WAF tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version