Top 10 lệnh xem thông số CPU trên Linux

  • Saturday 23/03/2024

Top 10 lệnh xem thông số CPU trên Linux

Sau đây là top 10 lệnh xem thông số CPU trên Linux phổ biến hay sử dụng nhất.

Top 10 lệnh xem thông số CPU trên LinuxI. Giới thiệu

Khi các bạn mua một dịch vụ máy chủ , VPS từ một nhà cung cấp nào đó ví dụ như tại PA Việt Nam, thì mặc định PA Việt Nam sẽ có ghi đầy đủ các thông số phần cứng CPU/Ram/Disk của từng dịch vụ VPS, để người dùng có thể biết rõ thông số cấu hình và chọn được VPS phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Và tức nhiên đứng ở khía cạnh người dùng, chắc hẳn các bạn sẽ từng thắc mắc là làm thế nào để có thể kiểm tra được các thông số đó trên VPS của mình. Thì ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách kiểm tra được thông số CPU trên VPS của mình một cách chính xác nhất, vì CPU được xem là phần cứng quan trọng nhất trên một máy chủ Linux. Việc kiểm tra thông số trên máy chủ, sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang được sử dụng đúng với thông số mà bạn đã mua từ nhà cung cấp.

II. Một số lệnh xem thông số CPU

1. Lệnh lscpu

Với lệnh lscpu thì bạn sẽ có thể kiểm tra được cấu trúc CPU.

lscpu

lệnh lscpu

2. Lệnh cat /proc/cpuinfo

Với lệnh cat /proc/cpuinfo sẽ dùng để đọc thông tin CPU từ file /proc/cpuinfo chứa các thông số của CPU.

cat /proc/cpuinfo

lệnh cpuinfo

3. Lệnh dmidecode

Với lệnh dmidecode sẽ lấy thông tin phần cứng SMBIOS từ sysfs

sudo dmidecode --type processor

lệnh dmidecode

4. Lệnh cpuid

Với lệnh cpuid để sử dụng được các bạn cần phải cài đặt trước theo lệnh tương ứng.

Trên Ubuntu/Debian

sudo apt install cpuid -y

Trên CentOS/RHEL/Fedora

sudo yum install cpuid -y

Cài đặt xong bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông số CPU

cpuid | head -n 20   (xem 20 dòng đầu tiên)

lệnh cpuid

5. Lệnh lshw

Với lệnh lshw (List Hardware Configuration) sẽ liệt kê thông tin phần cứng. Và để sử dụng được các bạn cần phải cài đặt trước theo lệnh tương ứng:

Trên Ubuntu/Debian

sudo apt install lshw -y

Trên CentOS/RHEL/Fedora

sudo yum -y install lshw

Cài đặt xong bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông số phần cứng.

lshw -C CPU

lệnh lshw

6. Lệnh hwinfo

Với lệnh hwinfo để sử dụng được các bạn cần phải cài đặt trước theo lệnh tương ứng

Trên Ubuntu/Debian

sudo apt install hwinfo -y

Trên CentOS/RHEL/Fedora

sudo yum install hwinfo -y

Cài đặt xong bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông số .

hwinfo | head -n 20     (xem 20 dòng đầu tiên)
Lệnh hwinfo

7. Lệnh inxi

Với lệnh inxi để sử dụng được các bạn cần phải cài đặt trước theo lệnh tương ứng

Trên Ubuntu/Debian

sudo apt install inxi -y

Trên CentOS/RHEL/Fedora

sudo yum install inxi -y

Cài đặt xong bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông số .

inxi -C

lệnh inxi

9. Lệnh nproc

Lệnh nproc sử dụng để kiểm tra số lượng CPU.

nproc

lệnh nproc

10. Lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN

Với lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN sẽ sử dụng để kiểm tra số lượng CPU

getconf _NPROCESSORS_ONLN

Lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN

Như vậy, ở trên mình đã hướng dẫn các bạn một số cách kiểm tra thông số CPU trên máy chủ VPS vô cùng đơn giản. Việc này giúp các bạn có thể biết được chính xác cấu hình, thông số CPU mà các bạn đã mua tại nhà cung cấp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc quản trị máy chủ Linux.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Tìm hiểu thêm các gói Cloud Server P.A Việt Nam đang cung cấp tại đây

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Website, Email, Server, Thiết kế Web.

Đăng ký dịch vụ P.A Việt Nam: https://www.pavietnam.vn/
P.A Việt Nam cung cấp đa dạng cấu hình VPS và Dedicated tại: Cloud Server –  Cloud Server Pro  –  Máy Chủ Riêng
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post