Hướng dẫn cách tra cứu hoá đơn điện tử

  • Tuesday 23/07/2019

Hướng dẫn cách tra cứu hoá đơn điện tử

Khi người bán tạo hoá đơn và ký phát hành hoá đơn cho khách người mua xong, sau này người mua hoặc người bán có thể tra cứu hoá đơn cũ bằng cách như sau.

B1. Truy cập vào link tra cứu, thường link tracuu và mã tra cứu sẽ có ở  dưới mục footer của hoá đơn như hình sau:

Hướng dẫn cách tra cứu hoá đơn điện tử

 

Theo ví dụ như hoá đơn trên thì truy cập vào link tra cuu https://tracuu.hoadon30s.vn  sẽ hiển thị như hình sau:

Hướng dẫn cách tra cứu hoá đơn điện tử

 

Sau đó ngay ô nhập mã tra cứu copy mã tra cưu mà bên dưới footer của tờ hoá đơn vào ô tra cứu này, và nhập mã bảo vệ rồi nhấn nút tra cứu sẽ hiển thị kết quả chi tiết của hoá đơn sau: