Trả lời tự động (IVR)

  • Thursday 20/05/2021

Trả lời tự động (IVR)
Trả lời tự động hay IVR là một hệ thống điện thoại tự động tương tác với người gọi thông qua việc sử dụng các lựa chọn bàn phím cảm ứng và giọng nói (âm DTMF). Nó còn thường được gọi là cây điện thoại.

Người gọi Tương tác với IVR như thế nào?
Từ quan điểm của người gọi, IVR là một menu điện thoại phổ biến. Để hiểu kỹ hơn một chút, hệ thống IVR cho phép người gọi tương tác với hệ thống điện thoại nội bộ bằng cách nhấn các phím phát ra âm DTMF hoặc nói các từ được xử lý bởi hệ thống nhận dạng giọng nói.

Hệ thống IVR hiểu đầu vào bằng giọng nói và / hoặc bàn phím cảm ứng và thu thập thông tin người gọi để định tuyến cuộc gọi dựa trên đầu vào này. Nó cũng có thể cung cấp cho người gọi thông tin qua âm thanh được ghi sẵn hoặc chức năng chuyển văn bản thành giọng nói động.

Các bộ phận của hệ thống IVR là gì?
Theo truyền thống, một hệ thống IVR đầy đủ bao gồm thiết bị điện thoại, ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu tham chiếu và bất kỳ cơ sở hạ tầng hỗ trợ nào. Các cách tiếp cận mới hơn đã loại bỏ bớt sự phức tạp này và làm cho việc xây dựng hệ thống IVR trở nên khá dễ dàng. API giọng nói có thể lập trình của Twilio cung cấp một cách đơn giản để xây dựng hệ thống IVR tùy chỉnh mà không cần phần cứng chuyên dụng. Xem trang Giải pháp IVR của chúng tôi để biết cách tạo IVR dựa trên đám mây để định tuyến người gọi đến một cách thông minh.

Phản hồi bằng giọng nói tương tác để bổ sung cho người vận hành
Hệ thống IVR cung cấp khả năng mở rộng đến các trung tâm liên lạc mà không cần nhân viên trả lời cuộc gọi. Chúng cho phép định tuyến cuộc gọi thông minh, được phân đoạn dựa trên thông tin chúng thu thập được, cho phép ngữ cảnh cuộc gọi phong phú hơn và giải quyết cuộc gọi nhanh hơn. Họ cung cấp thông tin chung và dựa trên tài khoản cho người gọi, có thể loại bỏ nhu cầu chuyển cuộc gọi và sự chậm trễ.

–> Dễ dàng thay đổi:
– Thông báo lịch làm việc
– Lời chào thông báo hướng dẫn các phòng ban
– Thông báo lịch nghĩ lễ

Rate this post