Transmission Control Protocol – TCP là gì? Hoạt động như thế nào?

  • Sunday 26/04/2020

TCP là một trong những giao thức mạng cơ bản và quan trọng. Cùng tìm hiểu về giao thức này trong phần bài viết chi tiết sau!

TCP là gì?

TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức mạng quan trọng được sử dụng trong việc truyền dữ liệu qua một mạng nào đó. Một giao thức trong phạm vi mạng là một tập hợp các quy tắc và trình tự kiểm soát việc thực hiện truyền dữ liệu sao cho tất cả mọi người trên thế giới bất kể vị trí địa lý, bất kể ứng dụng, phần mềm họ đang sử dụng đều có thể thao tác theo cùng một phương thức giống nhau được gọi là TCP.

TCP thường kết hợp với IP (Giao thức Internet) theo một cặp được gọi là TCP/IP. Bạn có thể bắt gặp cụm thuật ngữ này trong phần network setting trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị cầm tay của mình. IP sẽ xử lý việc gán địa chỉ và chuyển tiếp các gói tin từ nguồn đến đích trong khi TCP kiểm soát độ tin cậy của truyền dẫn.

Nhiệm vụ của TCP

Chức năng của TCP được xác định là kiểm soát mức độ tin cậy của việc truyền dữ liệu. Trên các mạng như Internet, dữ liệu được truyền theo dạng gói tin, các gói này là các cụm dữ liệu được truyền hoàn toàn độc lập trên mạng, được tập hợp lại với nhau khi chúng đến địa chỉ đích và sau đó trả về dữ liệu gốc.

Các lớp truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu trên mạng được xử lý theo các lớp, mỗi một giao thức trên một lớp sẽ thực hiện công việc bổ sung cho các lớp khác. Tập hợp các lớp này được gọi là các ngăn giao thức (protocol stack). TCP và IP làm việc liên quan chặt chẽ với nhau, lớp này trên lớp kia.

Ví dụ: trong 1 stack bạn có thể có các cặp HTTP – TCP – IP – WiFi. Điều này có nghĩa là khi một máy tính truy cập

một trang web, máy tính có thể sử dụng giao thức HTTP để nhận trang web đó theo dạng HTML, TCP sẽ kiểm soát việc truyền dữ liệu, kiểm soát IP kênh trên mạng (ví dụ: internet), và Wifi truyền trên mạng cục bộ.

TCP bởi vậy chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quá trình truyền tải. Một đường truyền tin cậy là đường truyền đảm bảo toàn bộ các yêu cầu được đáp ứng. Một số trường hợp cụ thể như sau:

– Tất cả các gói tin đều tới đích, không có gói nào bị sót hay thất lạc. Banh sẽ không muốn gửi thiếu một vài dòng hay ký tự trong thư điện tử hoặc tin nhắn gửi đi.

– Sẽ không xảy ra các chậm trễ trong việc truyền làm anhe hưởng đến chất lượng dữ liệu. Mọi người đều mong muốn cuộc gọi audio hoặc video trực tuyến được thông suốt, không bị ngắt quãng, gián đoạn.

– Tất cả các gói tin được trả về theo thứ tự. Các ký tự và từ ngữ trong email cần phải được sắp xếp theo thứ tự nếu không thông tin bạn gửi đi sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

TCP hoạt động như thế nào?

 

Mô hình truyền tin của TCP

TCP dán nhãn các gói tin theo dạng đánh số. TCP cũng sẽ đảm bảo rằng dữ liệu tới đích trong một thời hạn xác định (một khoảng thời gian vài trăm mili giây được gọi là thời gian chờ) và tuân theo một số quy định kỹ thuật khác. Với mỗi gói tin nhận được, thiết bị gửi sẽ được thông báo thông qua một gói được gọi là xác nhận. Sau khi hết thời gian chờ, không nhận được xác nhận, nguồn gửi sẽ gửi đi một bản sao của gói tin bị mất hoặc bị hoãn. Các gói tin không theo trình tự cũng sẽ không được xác nhận. Nhờ vậy, tất cả các gói dữ liệu sẽ luôn được tập hợp theo thứ tự, không có sơ hở, trong một khoảng thời gian chờ xác định và chấp nhận được.

Địa chỉ TCP

Trong khi IP có một cơ chế hoàn chỉnh để định gán địa chỉ được gọi là địa chỉ IP, TCP lại không có hệ thống địa chỉ phức tạp như vậy. Đúng hơn là TCP không cần đến hệ thống này. TCP chỉ sử dụng các số được cung cấp bởi thiết bị mà nó đang chạy trên đó để xác định nơi nhận và truyền gói tin ở đâu, cho dịch vụ nào. Các số này được gọi là các port. Ví dụ, các trình duyệt web thường sử dụng cổng 80 cho TCP, cổng 25 dùng cho email,… Số port thường đi kèm với địa chỉ IP để chỉ 1 dịch vụ, ví dụ: 192.168.66.5:80.

Theo searchnetworking.techtarget.com

Rate this post