Triggers là gì?

 • Sunday 31/03/2024

Triggers là gì?

Trigger là một chương trình con đặc biệt được thực thi tự động bởi hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) khi xảy ra một sự kiện cụ thể trên một bảng hoặc tập dữ liệu. Triggers cho phép bạn thực hiện các hành động tự động dựa trên các thay đổi dữ liệu, mà không cần can thiệp thủ công.

Triggers

Các loại Triggers

Có hai loại triggers chính trong SQL:

1. Triggers dựa trên DML (Data Manipulation Language)

Triggers này được kích hoạt trước khi một hoạt động được thực hiện trên dữ liệu, chẳng hạn như INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Triggers trước thường được sử dụng để kiểm tra và/hoặc làm sạch dữ liệu trước khi nó được thêm, cập nhật hoặc xóa khỏi bảng.

 • BEFORE: Kích hoạt trước khi một thao tác DML (INSERT, UPDATE, DELETE) được thực thi.
 • AFTER: Kích hoạt sau khi một thao tác DML được thực thi.
 • INSTEAD OF: Kích hoạt thay thế cho thao tác DML, ngăn chặn thao tác thực thi trực tiếp.

2. Triggers dựa trên DDL (Data Definition Language)

Triggers này được kích hoạt sau khi một hoạt động đã được thực hiện trên dữ liệu. Chúng thường được sử dụng để thực hiện các hành động phụ thuộc vào kết quả của hoạt động đã được thực hiện (ví dụ: ghi log, cập nhật các bảng phụ).

 • ON CREATE: Kích hoạt khi một bảng hoặc view được tạo.
 • ON ALTER: Kích hoạt khi một bảng hoặc view được thay đổi cấu trúc.
 • ON DROP: Kích hoạt khi một bảng hoặc view bị xóa.

* Một số ví dụ:

Trigger trước (BEFORE Trigger):

Giả sử bạn có một bảng “students” trong cơ sở dữ liệu và bạn muốn đảm bảo rằng tuổi của học sinh không được nhập vào là một số âm.

Triggers

Trigger sau (AFTER Trigger):

Giả sử bạn muốn ghi lại mọi lần thêm, cập nhật hoặc xóa học sinh từ bảng “students” vào một bảng log.

Triggers

Trong ví dụ trên, student_log là một bảng log để ghi lại mọi thay đổi được thực hiện trên bảng “students”.

Lợi ích sử dụng Triggers

 • Tự động hóa các tác vụ thường xuyên.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Thực thi các quy tắc nghiệp vụ.
 • Giảm thiểu lỗi do thao tác thủ công.

Một số lưu ý khi sử dụng

 • Triggers có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.
 • Cần cẩn thận khi sử dụng triggers phức tạp.
 • Nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi triển khai triggers trong môi trường sản xuất.

Hy vọng qua bài viết này sẽ có thêm một số triggers là gì? sẽ hữu ích cho mọi người.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Hosting WordPress

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)