Trung bình cộng là gì và 3 ví dụ áp dụng

  • Wednesday 31/05/2023

Trung bình cộng là gì và 3 ví dụ áp dụng

Trung bình cộng là gì? Ý nghĩa của trung bình cộng là gì? Công thức tính trung bình cộng chuẩn? Những nguyên tắc khi sử dụng số trung bình cộng?

Những dạng bài tính trung bình cộng? Cách tính trung bình cộng trong excel? Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về trung bình cộng.

trung bình cộng

1. Trung bình cộng là gì?

Trung bình cộng của một dãy số trong toán học chính là tỉ số giữa tổng giá trị của tập hợp số đó và toàn bộ các phân tử có trong tập hợp đó.

Hiểu một cách đơn giản, trung bình cộng là thương giữa tổng các số hạng có trong dãy số đã cho với các số hạng vừa lấy tổng.

Bên ngoài toán học và thống kê, trung bình cộng cũng được dùng nhiều trong kinh tế học, nhân loại học và lịch sử và gần như có sử dụng trong mọi nhánh học.

Ví dụ chẳng hạn, thu nhập bình quân đầu người là trung bình cộng của thu nhập của toàn bộ dân số của một quốc gia.

Công thức tổng quát:

Trong đó:

  • N là số các giá trị
  • a, b, c… n là các giá trị khác nhau

2. Các ví dụ thực tế áp dụng trung bình cộng

Trong thực tế ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp cần tính toán trung bình cộng và với 3 ví dụ bên dưới sẽ giúp các bạn hình dung ra được áp dụng thực tế đối với công thức trung bình cộng

a. Tính trung bình cộng số lượng

Giả sử bài toán đặt ra trong thực tế như sau: Một nhóm bạn chuẩn bị quyên góp tặng đồ dùng nên mới gom số lượng món đồ có được của mỗi người, nhiều món khác nhau và mỗi món riêng biệt sẽ có người góp nhiều ít khác nhau.

Bây giờ ta sẽ tính số lượng trung bình mỗi bạn đóng góp số lượng bao nhiêu để có thể so sánh và công thức trung bình được áp dụng vào bài toán thực tế này như sau:

Số thứ tự Món đồ đóng góp Bạn A Bạn B Bạn C
1 Quần áo 3 2 5
2 Bánh kẹo 2 6 1
3 Nước uống 2 1 2
4 Đồ ăn 2 2 1
5 Vật dụng 6 3 4
Trung bình Công thức: (a+b+c+d+e)/5 3 2.8 2.6

Trung bình số lượng đồ bạn A đóng góp : (3+2+2+2+6)/5 = 3 món

Trung bình số lượng đồ bạn B đóng góp : (2+6+1+2+3)/5 = 2.8 món

Trung bình số lượng đồ bạn C đóng góp : (5+1+2+1+4)/5 = 2.6 món

b. Tính trung bình cộng giá trị

Giả sử bài toán đặt ra trong thực tế như sau: Trong 1 nhà hàng có nhiều món ăn đồ uống với giá tiền khác nhau, ta muốn tính xem trung bình giá trị các món trong nhà hàng đó là tầm bao nhiêu tiền để đánh giá mắc rẻ và công thức trung bình được áp dụng vào bài toán thực tế này như sau:

Số thứ tự Món ăn đồ uống Giá tiền Đơn vị
1 Món ăn số 1 75 x1000 VNĐ
2 Món ăn số 2 120 x1000 VNĐ
3 Món ăn số 3 55 x1000 VNĐ
4 Đồ uống số 1 30 x1000 VNĐ
5 Đồ uống số 2 40 x1000 VNĐ
Trung bình Công thức: (a+b+c+d+e)/5 64 x1000 VNĐ

Trung bình giá trị các món ăn trong nhà hàng đó : (75+120+55+30+40)/5 = 64.000 VNĐ

c. Tính trung bình cộng chỉ số

Giả sử bài toán đặt ra trong thực tế như sau: Trong 1 lớp có nhiều học sinh với chỉ số chiều cao cân nặng khác nhau, ta muốn tính xem chỉ số chiều cao cân nặng trung bình của lớp đó là bao nhiêu và công thức trung bình được áp dụng vào bài toán thực tế này:

Số thứ tự Học sinh Chiều cao Cân nặng
1 Nguyễn Văn A 1,72 mét 72 kg
2 Trần Đức B 1,78 mét 80 kg
3 Võ Thanh C 1,62 mét 65 kg
4 Hồ Văn D 1,68 mét 68 kg
5 Lê Thanh E 1,58 mét 56 kg
Trung bình Công thức: (a+b+c+d+e)/5 1,676 mét 68,2 kg

Trung bình chiều cao của các học sinh trong lớp : (1,72+1,78+1,62+1,68+1,58)/5 = 1,676 mét

Trung bình cân nặng của các học sinh trong lớp : (72+80+65+68+56)/5 = 68,2 kg

3. Tính trung bình cộng trong Excel

Để tính trung bình  trong Excel ta sẽ phải sử dụng các hàm số học như Sum và Average (còn nhiều hàm nâng cao khác từ 2 hàm này trong cách tính trung bình , nhưng bài viết sẽ chỉ viết về 2 hàm cơ bản này).

Giả sử bài toán đặt ra trong thực tế như sau: Trong 1 công ty có nhiều nhân viên với mức lương khác nhau, ta muốn tính xem mức lương trung bình  của nhân viên trong công ty đó là tầm bao nhiêuvà công thức trung bình  được áp dụng vào bài toán thực tế này như sau:

a. Hàm SUM trong Excel

Chúng ta sẽ sử dụng hàm SUM để tính tổng, và sử dụng phép chia để tính trung bình .

  • Bước 1: Bạn mở file Excel cần tính điểm trung bình ra => sau đó đặt trỏ chuột vào ô kết quả mà bạn muốn xuất ra.
  • Bước 2: Tại đây bạn dùng công thức như sau =SUM(“quét chọn các ô chứa số cần tính”)/số lượng ô => và nhấn Enter để hoàn thành.

Như bảng trên sau khi ta SUM tổng từ ô E12 đến ô E21 (các ô giá trị lương) , rồi chia tiếp cho 10 (số lượng ô), ta đã ra được kết quả giá trị lương trung bình 10 nhân viên theo bảng trên

b. Hàm AVERAGE trong Excel

Chúng ta sẽ sử dụng hàm AVERAGE để tính trung bình .

  • Bước 1: Bạn mở file Excel cần tính điểm trung bình cộng ra => sau đó đặt trỏ chuột vào ô kết quả mà bạn muốn xuất ra.
  • Bước 2: Tại đây bạn dùng công thức như sau =AVERAGE(“quét chọn các ô chứa số cần tính”) => và nhấn Enter để hoàn thành.

Như bảng trên sau khi ta AVERAGE từ ô E12 đến ô E21 (các ô giá trị lương) , ta đã ra được kết quả giá trị lương trung bình 10 nhân viên theo bảng trên.

Hi vọng bài viết có ích với các bạn!

HƠN 22 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Website, Email, Server, Thiết kế Web.

Thông tin kiến thức vps-dedicated-colocation tại: https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation
Đăng ký dịch vụ P.A Việt Nam: https://www.pavietnam.vn/
P.A Việt Nam cung cấp đa dạng cấu hình VPSDedicated tại: Cloud Server –  Cloud Server Pro  –  Máy Chủ Riêng
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post