Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Trước đây khi đăng ký tên miền, tôi có được cấp giấy chứng nhận tên miền .vn. Tuy nhiên vì sao hiện tại thì tôi không được cấp giấy chứng nhận cho tên miền mới đăng ký?

Trong giai đoạn trước đây, VNNIC có triển khai chính sách cung cấp giấy chứng nhận tên miền .vn gửi về NĐK và NĐK gửi cho chủ thể tên miền. Tuy nhiên, hiện tại VNNIC đã dừng chính sách này. VNNIC xác định chủ thể của tên miền qua kênh Whois tra cứu thông tin tên miền tại địa chỉ whois.vn và trong hồ sơ đăng ký tên miền của chủ thể được lưu giữ tại Nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” đó. Bạn có thể thông qua 02 kênh này để xác định chủ thể của tên miền bạn nhé!

Rate this post
Exit mobile version