Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tủ rack là gì  ? lợi ích thuê tủ rack?

Tủ rack là gì  ? lợi ích thuê tủ rack?

1. Tủ rack là gì  ?

2. Cho thuê Tủ rack

3. Doanh nghiệp, tổ chức nào nên sử dụng dịch vụ thuê tủ rack.

4. Lợi ích chung khi sử dụng dịch vụ thuê tủ rack tại Datacenter.

https://www.pavietnam.vn/vn/thue-cho-dat-server.html

RACK SPACE 42U (FULL RACK)
Maximum number of Server 20 Servers
UPS Server Room Standards
Generator backup Server Room Standards
Air conditioning Server Room Standards
Network Cards Port 1Gbps/Rack
International Internet Port Max 10Mbps/Rack
Technical Support 24/7/365
IP Address 30 IP
Bandwidth 20.000 GB/month
Reboot server via Web & SMS Free
Server traffic monitor Tool Free
Report server error warning & usage via email Free
Data Center input/output Allow 24/24
Maximum Power for each server 400W

Xem thêm nhiều bài viết về Server hơn tại https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation
Nhận nhiều thông tin khuyến mãi ưu đãi tại đây
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.6 / 5 ( 95 bình chọn )
Exit mobile version