Update DirectAdmin thủ công bằng lệnh.

  • Wednesday 13/07/2022

Nếu lệnh da update không thực hiện update DirectAdmin được (do nó không có trong các bản cài đặt DirectAdmin cũ) hoặc bạn muốn toàn quyền kiểm soát quy trình update DirectAdmin có thể được nâng cấp hoàn toàn thủ công.

I. Các bước thực hiện :

Bạn có thể thực hiện các lệnh bên dưới với user có quyền root :

CHANNEL=current       #(có thể chọn alpha, beta, current, stable)

OS_SLUG=linux_amd64      #(có thể chọn linux_amd64, rhel8_amd64, rhel7_amd64, debian10_amd64, …)

COMMIT=$(dig +short -t txt "$CHANNEL-version.directadmin.com" | sed 's|.*commit=\([0-9a-f]*\).*|\1|')

FILE="directadmin_${COMMIT}_${OS_SLUG}.tar.gz"  #(tạo tên các gói tải xuống từ các biến ở trên )

curl --location --progress-bar --connect-timeout 10 "https://download.directadmin.com/${FILE}" --output "/root/${FILE}"

#(tải xuống bản directadmin vào thư mục root)

tar xzf "/root/${FILE}" -C /usr/local/directadmin

#( giải nén package đã tải xuống vào thư mục /usr/local/directadmin )

/usr/local/directadmin/directadmin permissions || true

/usr/local/directadmin/scripts/update.sh

service directadmin restart

Sau khi hoàn tất có thể sử dụng lệnh /usr/local/directadmin/directadmin v để kiểm tra lại phiên bản DirectAdmin.

 

II. Tổng kết :

Như vậy là bạn đã nắm cách update DirectAdmin với command line. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong nhiều trường hợp.

Trong quá trình Update DirectAdmin nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý

Xem thêm các hướng dẫn khác về Directadmin tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

5/5 - (1 bình chọn)