Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Vì sao Plesk và cPanel phân biệt giấy phép Dedicated và VPS !

Theo thông lệ quốc tế áp dụng với giấy phép phần mềm sẽ phân biệt 2 loại giấy phép :

Loại 1 :  Giấy phép cho toàn bộ  máy chủ thật (dedicated) .

Loại 2:  Giấy phép cho một phần của của máy chủ thật (VPS chia sẻ chiếm dụng 1 khoản tài nguyên ổ cứng , ram , cpu trên phần cứng thật ).

Giá của giấy phép cho dedicated sẽ luôn cao hơn cho VPS mặc dù tính năng cũng không khác biệt nhiều .

B. Vì sao ?

– Theo thông lệ như đã giải thích ở trên

– Về mặt kỹ thuật phần cứng thật sẽ luôn có thể nâng cấp phần cứng và tận dụng toàn bộ sức mạnh để đạt mức sử dụng cao nhất số lượng domains hosting  so với máy ảo phải chia sẻ tài nguyên với nhau .

– Giấy phép dành cho dedicated có thể kích hoạt cho VPS , nhưng giấy phép cho VPS thì không kích hoạt được cho dedicated  .

C. Active trên nhiều máy chủ ?

Như vậy sẽ có câu hỏi đặt ra giấy phép dedicated có thể active cho nhiều VPS nếu chạy ảo hóa trên cùng một  dedicated server ?

Câu trả lời là không được vì giấy phép sẽ xác định theo địa chỉ IP và  phần cứng đang sử dụng .

Rate this post
Exit mobile version