Vì sao tôi sang các nước Châu Âu thì mail không gửi được?

  • Tuesday 10/07/2012

Đối với các nước Châu Á mail vẫn sử dụng tốt nhưng sang Châu Âu thì không gửi được

Lý do là bên Châu Âu họ chặn port 25, khi đó bạn thay port 25 bằng 587 rồi thử gửi mail lại xem sao