Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Vì sao tôi sang các nước Châu Âu thì mail không gửi được?

Đối với các nước Châu Á mail vẫn sử dụng tốt nhưng sang Châu Âu thì không gửi được

Lý do là bên Châu Âu họ chặn port 25, khi đó bạn thay port 25 bằng 587 rồi thử gửi mail lại xem sao

Rate this post
Exit mobile version