Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Vòng đời tên miền được bảo vệ

 

Vòng đời tên miền được bảo vệ

Áp dụng cho các tên miền trong diện được bảo vệ theo Khoản 1, Điều 8 , Thông tư 24/2015/TT-BTTTT và tên miền dưới “.gov.vn” và các tên miền khác do VNNIC quy định

 

 

 

 

Làm sao để nhận biết domain còn cho gia hạn, vui lòng whois xem trạng thái như bên dưới. Domain quá hạn 35 ngày VNNIC chuyển sang trạng thái ServerHold

Nhận dạng tên miền quá hạn > 60 ngày khách không gia hạn, NĐK sẽ báo VNNIC thu hồi và đưa tên miền vào giữ chỗ:

Lưu ý:  Lưu ý khi kiểm tra các domain bảo vệ (không phải domain dùng dịch vụ registry lock) có dựng các cờ server sau

ví dụ:
  • Tên miền:vnnic.vn
  • Ngày đăng ký:2005-09-01T00:00:00+07:00
  • Ngày hết hạn:2028-09-01T00:00:00+07:00
  • Tên chủ thể đăng ký sử dụng:Trung tâm Internet Việt Nam
  • Trạng thái:clientTransferProhibited
  • Trạng thái:serverUpdateProhibited
  • Trạng thái:serverDeleteProhibited
  • Trạng thái:serverTransferProhibited
whois  https://vnnic.vn/whois-information
4.6/5 - (102 bình chọn)
Exit mobile version