Tên miền quốc tế là gì ? Vòng đời tên miền Quốc tế

 • Wednesday 07/12/2016

Tên miền quốc tế là gì ? Vòng đời tên miền Quốc tế

 1. Tên miền quốc tế là gì?

  • Là tên miền được cấp phát do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) cấp phát. Tên miền quốc tế dùng chung cho các quốc gia.
  • Tên miền quốc tế có các đuôi trực thuộc và ý nghĩa của nhóm tên miền Quốc tế như sau:
   • .COM Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
   • .BIZ Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh
   • .EDU Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
   • .GOV Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.
   • .NET Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên 

    mạng.

   • .ORG Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội.
   • .INT Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
   • .AC Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
   • .PRO Dành cho các tổ chức, cá  nhân hoạt động trong những lĩnh  vực có tính chuyên ngành cao.
   • .INFO Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, cung cấp thông tin.
   • .HEALTH Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
   • .NAME Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
   • .ASIA Dành cho các tổ chức cá nhân có thể đăng ký được nhưng về ý nghĩa  thuộc vị trí địa lý Châu Á.
 2. Vòng đời của tên miền quốc tế:

  • Vòng đời tên miền quốc tế: Mô tả các giai đoạn từ khi tên miền chưa đăng ký, đăng ký sử dụng, hết hạn, gia hạn, Redemption, pending delete đến khi thu hồi cho phép đăng ký mới. Cụ thể tên miên trải qua 7 giai đoạn sau dưới đây. Quý khách hãy tìm hiểu cùng chúng tôi nhé. 

                                                                             Vòng đời tên miền quốc tế

   • Giai đoạn tên miền chưa đăng ký: Là giai đoạn tên miền chưa được ai đăng ký, Quý khách được phép đăng ký các tên miền mình mong muốn được sở hữu. Bất cứ cá nhân (hoặc tổ chức) nào cũng đều có thể đăng ký với điều kiện tên miền phải hợp lệ. Quý khách có thể đăng ký tên miền Tại đây 
   • Giai đoạn tên miền đang hoạt động: Giai đoạn này kéo dài từ tối đa 10 năm – tối  thiếu 1 năm, trong giai đoạn này chủ thể được sử dụng làm tên website, e-mail, …. Nếu như tên miền còn hạn 8 năm, quý khách có thể gia hạn thêm 2 năm.  
   • Giai đoạn tên miền hết hạn:  Là giai đoạn  tên miền đã hết hạn ít nhất 1 ngày,  lý do là chủ  thể chưa gia hạn. Giai đoạn này tên miền ngưng hoạt động. 
   • Giai đoạn gia hạn: Sau khi hết hạn tên miền rơi vào khoảng thời gian chờ chủ thể gia hạn. Trong khoảng thời gian này tên miền không hoạt động được, điều đó có nghĩa là người dùng không thể sử dụng tên miền để truy cập vào website, email được liên kết với tên miền. Chủ thể cần gia hạn để tên miền khôi phục và chủ thể có 30 ngày để thực hiện gia hạn tránh mất tên miền. 
   • Giai đoạn Redemption của tên miền quốc tế: Là giai đoạn tên miền hết hạn >30 ngày và đã chuyển sang Redemption. Giai đoạn này Quý khách không thể gia hạn, hay rơi tự do để quý khách đăng ký. Do đó, để khôi phục tên miền  ở thời điểm này quý khách sẽ phải trả thêm phí  = phí chuộc (chi phí Restore)+ phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
    (Phí chuộc: Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 100$, 150$, 300$,…)

   • Giai đoạn Pending Delete : Đây là giai đoạn cuối cùng của vòng đời tên miền Quốc tế. Tên miền không được phép gia hạn hay Restore, giải đoạn này chờ tên miền huỷ để canh đăng ký. Thời gian thông thường 5 ngày kể từ ngày chuyển sang trạng thái pendinh delete.

   • Giai đoạn cho phép đăng ký mới (released domain): Là giai đoạn tên miền chuyển sang trạng thái Available bất ký ai cũng đăng ký được. 

Các thông tin Quý khách cần biết:

 • Chủ thể có tài khoản quản lý thông tin, ngày đăng ký, hết hạn. Do đó chủ thể có quyền quyết định giai đoạn của tên miền thông qua đăng ký, gia hạn. Chủ thể nên gia hạn khi tên miền còn hạn tránh hết hạn tên miền bị khoá hoặc bị thu hồi do chưa thanh toán phí gia hạn.
 • Tên miền chủ thể quên gia hạn dễ dẫn đến bị người khác theo dõi canh đăng ký, khi đó chủ thể mất tên miền ảnh hưởng đến thương hiệu. 
 • Thời gian cho phép duy trì tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm.
 • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. (Theo chính sách của P.A Việt Nam).
 • Sau 30 ngày kể từ khi tên miền hết hạn. Tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Trong vòng 35 ngày kế tiếp chủ thể có quyền gia hạn tên miền với giá cao (Theo chính sách của P.A Việt Nam).
 • Sau 35 ngày kể từ khi tên miền chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Nếu chủ thể tên miền không gia hạn với giá cao thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp.
 • Sau 5 ngày kể từ khi chuyển tên miền sang trạng thái xóa, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái cho phép đăng ký mới.

Lưu ý: Vòng đời tên miền chỉ áp dụng đối với các Domain thuộc Registrar P.A Việt Nam với các đuôi phổ biến như .COM, .NET. Các domain thuộc Registrar khác hoặc 1 số đuôi khác có thể không theo vòng đời trên.

Các thông tin Quý khách cần quan tâm : 

 • Quý khách có thể tham khảo các bài viết về tên miền Tại đây
 • Bảng giá tên miền : https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html  
 • Đăng ký tên miền Tại đây
4.6/5 - (134 bình chọn)