Vòng đời tên miền VN

 • Monday 23/11/2015

Vòng đời tên miền VN

Vòng đời tên miền VN:  Mô tả các giai đoạn từ khi tên miền chưa đăng ký, đăng ký sử dụng, hết hạn, gia hạn, tạm ngưng hoạt động, xử lý thu hồi, cho phép đăng ký mới. Cụ thể  vòng đời tên miền trải qua các giai đoạn sau dưới đây. Quý khách hãy tìm hiểu cùng chúng tôi nhé. 

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Ghi chú:

 • Giai đoạn tên miền chưa đăng ký: Là giai đoạn tên miền chưa được ai đăng ký, Quý khách được phép đăng ký các tên miền mình mong muốn được sở hữu. Bất cứ cá nhân (hoặc tổ chức) nào cũng đều có thể đăng ký với điều kiện tên miền phải hợp lệ. 
 • Giai đoạn tên miền đang hoạt động (registered): Là giai đoạn tên miền đã được đăng ký và đang hoạt động.
 • Giai đoạn tên miền hết hạn: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
 • Giai đoạn xử lý thu hồi tên miền: Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

 • Giai đoạn cho phép đăng ký mới (released domain): Là giai đoạn tên miền chuyển sang trạng thái Available bất ký ai cũng đăng ký được.

Vòng đời tên miền bảo vệ và tên miền .gov.vn 

Áp dụng cho các tên miền trong diện được bảo vệ theo Khoản 1, Điều 8 , Thông tư 24/2015/TT-BTTTT và tên miền dưới “.gov.vn” và các tên miền khác do VNNIC quy định.

 

http://hinhso.com/out.php/i37180_vongdoitenmienbaove.jpg

 

Ghi chú:

 • Trong vòng 35 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường. Kể từ ngày thứ 36, tên miền sẽ tạm ngừng hoạt động (VNNIC thực hiện sau khi đã liên hệ với chủ thể sử dụng về việc duy trì).
 • Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, chủ thể vẫn có quyền gia hạn tên miền.
 • Tên miền chỉ thu hồi khi chủ thể xác nhận không có nhu cầu sử dụng hoặc trong trường hợp NĐK không thể liên hệ với chủ thể theo thông tin đã cung cấp cho Nhà đăng ký.
 • Sau khi thu hồi, tên miền sẽ được xem xét đưa vào giữ chỗ theo khoản 5 Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Làm sao để nhận biết domain còn cho gia hạn, vui lòng whois xem trạng thái như bên dưới. Domain quá hạn 35 ngày VNNIC chuyển sang trạng thái ServerHold

 • Tên miền:hiephoabacgiang.edu.vn
 • Ngày đăng ký:2011-02-21T00:00:00+07:00
 • Ngày hết hạn:2019-02-21T00:00:00+07:00
 • Renewal Deadline:2019-03-28T00:00:00+07:00
 • Tên chủ thể đăng ký sử dụng:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang
 • Trạng thái:serverHold
 • Trạng thái:clientTransferProhibited
 • Trạng thái:serverUpdateProhibited
 • Trạng thái:serverDeleteProhibited
 • Trạng thái:serverTransferProhibited

Nhận dạng tên miền quá hạn > 60 ngày khách không gia hạn, NĐK sẽ báo VNNIC thu hồi và đưa tên miền vào giữ chỗ:

 • Tên miền:agroviet.gov.vn
 • Trạng thái:đang tồn tại hoặc không xét cấp phát
 • Nguyên nhân:Tên miền đã được giữ chỗ. Lý do: Giữ chỗ lại cho chủ thể đã sd Trung tâm tin học và thống kê-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lưu ý:  Lưu ý khi kiểm tra các domain bảo vệ (không phải domain dùng dịch vụ registry lock) có dựng các cờ server sau

 • Trạng thái:serverUpdateProhibited
 • Trạng thái:serverDeleteProhibited
 • Trạng thái:serverTransferProhibited
ví dụ:
 • Tên miền:vnnic.vn
 • Ngày đăng ký:2005-09-01T00:00:00+07:00
 • Ngày hết hạn:2028-09-01T00:00:00+07:00
 • Tên chủ thể đăng ký sử dụng:Trung tâm Internet Việt Nam
 • Trạng thái:clientTransferProhibited
 • Trạng thái:serverUpdateProhibited
 • Trạng thái:serverDeleteProhibited
 • Trạng thái:serverTransferProhibited

Các thông tin Quý khách cần biết:

 • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

 • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.

 • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

 • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

 • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

 • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

  • Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền. 
  • Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.
  • Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.
  • Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền. 
 • Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

Các thông tin Quý khách cần quan tâm : 

 • Quý khách có thể tham khảo các bài viết về tên miền Tại đây
 • Bảng giá tên miền : https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html  
 • Đăng ký tên miền Tại đây
4.5/5 - (78 bình chọn)