Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình VPN client trên Window kết nối với OpenVPN Server.

Sau khi các bạn đã setup xong VPN Server theo hướng dẫn

Download và cài đặt phần mềm OpenVPN Client  trên hệ điều hành Windows tại https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-windows/

Chuyển tab FILE

Browse tới file .ovpn mà các bạn đã download về sau khi cài đặt hoàn tất ở bài viết này

Tick chọn Connect after import > Add

Truy cập ip.pavietnam.vn để kiểm tra, nếu ra đúng IP VPS đang setup OpenVPN Server là thành công.

Chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm dịch vụ cấu hình với VPN client trên Linux kết nối với OpenVPN Server https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cau-hinh-vpn-client-tren-linux-ubuntu-ket-noi-voi-openvpn-server.html

Rate this post
Exit mobile version