WEB ASP.NET bị lỗi “405 – HTTP verb used to access this page is not allowed”

  • Saturday 20/06/2020

Dấu hiệu lỗi

Không thể sử dụng các phương thức HTTP DELETE, PUT hoặc PATCH với các tệp .php hoặc API Web. Thông báo lỗi sau xuất hiện trong trình duyệt:

405 - HTTP verb used to access this page is not allowed. The page you are looking for cannot be displayed because an invalid method (HTTP verb) was used to attempt access

Nguyên nhân

Khai báo các phương thức được xác định, chúng ta cần khai báo lại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn fix trên IIS Server.

Phương án xử lý

Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 1 : vào IIS -> remove WebDAVModule ra khỏi mục Modules và HandlerMapping

Cách 2 : Add vào web.config theo cấu trúc

<system.webServer>
<modules>
<remove name="WebDAVModule" />
</modules>
  <handlers>
     <remove name="WebDAV" />
  </handlers>
</system.webServer>

 

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin khác về dịch vụ Email Server tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn