Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

WEB ASP.NET bị lỗi “405 – HTTP verb used to access this page is not allowed”

Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 1 : vào IIS -> remove WebDAVModule ra khỏi mục Modules và HandlerMapping

Cách 2 : Add vào web.config theo cấu trúc

<system.webServer>
<modules>
<remove name="WebDAVModule" />
</modules>
  <handlers>
     <remove name="WebDAV" />
  </handlers>
</system.webServer>

 

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin khác về dịch vụ Email Server tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

4.5 / 5 ( 94 bình chọn )
Exit mobile version