Web Hosting báo lỗi “The Microsoft.ACE.OLEDB provider is not registered on the local machine”

  • Friday 19/07/2013

Web Hosting báo lỗi “The Microsoft.ACE.OLEDB provider is not registered on the local machine”

Đây là trường hợp hiếm gặp và thường chỉ xảy ra với loại hình Application Website, khi cố gắng sử dụng các Driver của Microsoft Office để đọc và ghi tập tin Word/Excel.

 

1.Nguyên nhân:

Trên máy chủ Web Hosting, các ứng dụng, Module/Component được cài đặt rất giới hạn và tùy theo nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không thể đảm bảo Website của Quý khách đang chạy được ở nơi khác, cũng hoạt động được trên máy chủ của P.A Việt Nam. Mỗi nhà cung cấp đều có chính sách riêng cho hệ thống của mình và Quý khách không thể đòi hỏi Chúng tôi cài đặt một cái gì đó cá biệt cho Website của Quý khách hoạt động. Chính vì vậy chúng tôi khuyên Quý khách khi lập trình hoặc thuê đơn vị xây dựng website, phải đảm bảo việc hoạt động của mọi chức năng không phụ thuộc vào những Module/Component ít phổ biến.

Quay lại vấn đề báo lỗi, vì Microsoft có nhiều phiên bản Driver OLEDB, ví dụ khi Quý khách lập trình Import tập tin Excel, các Driver OLEDB mới nhất sẽ có thể Import tập tin Excel 95-97 cho đến Excel 2007-2012… Mỗi Driver OLEDB bao gồm 2 phần cài đặt cho Platform x64 và x86, cho nên có rất nhiều bản cài đặt và bản vá phải chép vào máy chủ nếu muốn hỗ trợ cho nhiều khách hàng. Các phiên bản OLEDB cũng mang nhiều lỗ hổng bảo mật trong lịch sử phát triển của nó.

Một lý do khác là cho dù nhà cung cấp chiều lòng Quý khách, nhưng đến một lúc nào đó họ nâng cấp máy chủ, chuyển website của Quý khách qua máy chủ khác, hoặc Quý khách rời bỏ nhà cung cấp và chuyển đi thì vấn đề này sẽ tái lập. Driver OLEDB cần hoạt động ở chế độ Full-Trust, nhưng đa số nhà cấp dịch vụ Web Hosting chỉ hỗ trợ website của Quý khách ở mức Medium Trust.


2.Giải pháp:

Tóm lại, sử dụng Driver OLEDB chỉ phù hợp với ứng dụng Desktop hoặc Quý khách phải thuê máy chủ riêng, VPS cho Website. Giải pháp tốt nhất là Quý khách nên sử dụng những mã nguồn không phụ thuộc vào các Driver này, có khá nhiều giải pháp thay thế:

    +) Excel Data Reader – Read Excel files in .NET

    – Xem và Download: http://exceldatareader.codeplex.com/

    +) PHPExcel – dành cho PHP trên Windows

    – Xem và Download: http://phpexcel.codeplex.com/

Rate this post