[Web30s – Addon] Hướng dẫn cấu hình Add-on Facebook Chat (Mới)

  • Friday 27/12/2019

I. Lấy ID trang facebook

Cách lấy ID trang facebook:

– Bước 1: Truy cập trang Facebook. Ví dụ: https://facebook.com/web30s.vn.

– Bước 2: Sao chép link và truy cập trang https://findmyfbid.com

– Bước 3: Dán link vào khung tìm kiếm và nhấn nút ‘Find numeric ID’

 

– Bước 4: Sao chép ID đã copy ở bước 3 và dán vào ô ID trang Facebook trong admin website bên dưới.

Các thiết lập khác:

+ Văn bản chào mừng khi khách hàng đã đăng nhập. 

Tối đa 80 ký tự

– Ví dụ: ‘Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?’.

+ Văn bản chào mừng khi khách hàng chưa đăng nhập

Tối đa 80 ký tự

– Ví dụ: ‘Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?’.

+ Quý khách có thể chọn màu cho icon.

+ Bật kích hoạt và Lưu dữ liệu.

II. Gắn tên miền web vào fanpage

Bước 1: Vào trang quản trị fanpage, chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Nền tảng Messenger ở menu trái

Bước 3: Điền link website vào ô Miền được đưa vào danh sách hợp lệ

Sau đó nhấp chuột ra khoảng nền trắng bên cạnh nút Lưu

Sau đó chọn Lưu