Hướng dẫn Quản Lý Thư Viện Ảnh (v1)

  • Thursday 09/11/2017

Hướng dẫn Quản lý thư viện ảnh

Các nội dung:

  • Chủ đề ảnh
  • Dữ liệu ảnh
  • Cách tạo thành album có nhiều ảnh.

Tiện ích/Ứng dụng

(*) Website sử dụng gói chưa hỗ trợ dữ liệu Thư viện ảnh hoặc Thư viện Video thì Người quản trị có thể đăng ký thêm Tiện ích dành cho Web30s tại đây:

Chi tiết hướng dẫn Quản lý thư viện ảnh

Bạn có thể Cập nhật các khuyến mãi của P.A Việt Nam mới nhất tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post