Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s v.1] Hướng dẫn Quản lý vận chuyển Giao hàng tiết kiệm

Bài viết hướng dẫn Nhà bán hàng sử dụng và quản lý vận chuyển Giao hàng tiết kiệm trên website của Web30s.

Quý khách đăng ký tài khoản tại trang chủ GHTK https://giaohangtietkiem.vn/ hoặc link sau:

https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap

I. CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

– Quý khách đăng ký addon QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

– Sau khi đăng ký sẽ hiển thị mục Quản lý vận chuyển trong trang quản lý.

Hình chức năng Quản lý vận chuyển

 

– Để hiển thị Phương thức vận chuyển ở trang giỏ hàng khi người dùng thanh toán thì quý khách bắt buộc phải nhập khối lượng của sản phẩm (kg) ở Quản lý sản phẩm.

 

Hình khối lượng của sản phẩm

 

Hình thể hiện chức năng lựa chọn Phương thức vận chuyển trên sản phẩm

 

II. CẤU HÌNH QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Web30s cung cấp các dịch vụ vận chuyển sau:

Giao hàng nhanh
Ship Chung
Giao hàng tiết kiệm

Lưu ý: Tại 1 thời điểm chỉ cho phép sử dụng 1 dịch vụ vận chuyển, và muốn sử dụng được thì đơn vị đó phải được cài đặt các thông số kết nối.

* Hướng dẫn cấu hình các chức năng hoạt động của các đơn vị vận chuyển:

CẤU HÌNH GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Cấu hình các tham số cho phương thức giao hàng sử dụng nhà vận chuyển GHTK, Quý khách vào trang admin quản lý website >> Quản lý vận chuyển >> Đơn vị vận chuyển và chọn nút Thiết lập kết nối (hình bánh răng ở cột Tác vụ).

Ảnh thể hiện Thiết lập kết nối của GHTK

 

Ảnh Giao diện thiết lập kết nối GHTK

– Vị trí đặt kho hàng: Là vị trí xuất phát để đưa vào công thức tính phí vận chuyển. Bao gồm yêu cầu bắt buộc phải chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện.

– Địa chỉ: Điền đúng như địa chỉ đã khai báo ở trang quản lý thông tin cá nhân của GHTK

– Mã kho: Cách lấy Mã kho được cung cấp bởi đơn vị vận chuyển:

+ B1: Đăng nhập https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/thong-tin-ca-nhan

+ B2: Đi tới mục Địa chỉ lấy hàng – kho hàng

+ B3: Chọn 1 ID kho phù hợp với cấu hình Vị trí đặt kho hàng ở trên

– API Key: Cách lấy API Key được cung cấp bởi đơn vị vận chuyển:

+ B1: Đăng nhập https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/thong-tin-ca-nhan

+ B2: Đi tới mục Thông tin cơ bản > API Token Key

– Phụ thu: được hiểu là nếu quý khách có nhập thêm phí Phụ Thu thì giá này sẽ được cộng vào Tổng tiền của 1 đơn hàng để tính phí vận chuyển.

– Trường hợp đặc biệt của phí vận chuyển: khi quý khách không muốn lấy giá từ GHTK mà áp dụng theo biểu phí tự cài đặt.

Lưu ý: khi đã cấu hình ở đây và áp dụng biểu phí tự cài đặt thì sẽ không thể sử dụng chức năng Tạo vận đơn​ tự động cho GHTK.

+ Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được admin cấu hình thì [Phí vận chuyển] sẽ lấy mức giá được cài đặt (không dùng công thức của GHTK).

+ Nếu thêm [Phí vận chuyển] cho khu vực được chọn thì phải cài đặt [Phí thu hộ] (nếu có), giỏ hàng sẽ không tự động lấy [Phí thu hộ] của nhà vận chuyển tương ứng.

+ Để thêm cấu hình: nhấn vào nút Thêm mới 

Lưu ý: Nếu quý khách chỉ chọn tỉnh/thành mà không chọn quận/huyện, thì [Phí vận chuyển] sẽ áp dụng cho tất cả quận/huyện trong tỉnh/thành đó.

+ Để cập nhật cấu hình: chọn dòng muốn cập nhật sau đó nhấn nút Cập nhật 

+ Để xóa cấu hình: chọn dòng muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa 

– Trường hợp đặc biệt của phí thu hộ (COD): Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được cài đặt ở đây thì [Phí thu hộ] sẽ lấy mức giá đã được cấu hình.

Lưu ý: [Phí thu hộ (COD)] này chỉ hoạt động khi có [Phí vận chuyển] ở trên được cấu hình cùng khu vực giao hàng.

 

*** GHI CHÚ:

– Để thuận tiện cho việc sử dụng mức phí cá nhân mà không cần phải nhập hàng loạt các biểu phí cho tất cả tỉnh thành. Web30s cung cấp tính năng cấu hình mức phí riêng, đi kèm với từng dịch vụ vận chuyển. Vì vậy, khi quý khách chọn 1 đơn vị vận chuyển nào đó để sử dụng mà không muốn tham khảo biểu phí của bên giao hàng thì có thể tự cài đặt phí ngay tại đơn vị đó.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version