Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s – Add-on] Hướng dẫn sử dụng Admin Web30s – Quản lý vận chuyển – Boxme (ShipChung cũ)

[ADDON] QUẢN LÝ PHÍ VẬN CHUYỂN BOXME (SHIPCHUNG CŨ)

—————–

I. CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

– Quý khách đăng ký addon QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

– Sau khi đăng ký sẽ hiển thị mục Quản lý vận chuyển trong trang quản lý.

Hình chức năng Quản lý vận chuyển

– Để hiển thị Phương thức vận chuyển ở trang giỏ hàng khi người dùng thanh toán thì quý khách bắt buộc phải nhập khối lượng của sản phẩm (kg) ở Quản lý sản phẩm.

Hình khối lượng của sản phẩm

Hình thể hiện chức năng lựa chọn Phương thức vận chuyển trên sản phẩm

 

II. CẤU HÌNH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Web30s cung cấp các dịch vụ vận chuyển sau:

Giao hàng nhanh

Ship Chung

Viettel post

Lưu ý: Tại 1 thời điểm chỉ cho phép sử dụng 1 dịch vụ vận chuyển, và muốn sử dụng được thì đơn vị đó phải được cài đặt các thông số kết nối.

* Hướng dẫn cấu hình các chức năng hoạt động của các đơn vị vận chuyển:

CẤU HÌNH ShipChung.vn

– Có thể tạo đơn hàng tự động: nghĩa là khi khách hàng đặt hàng, trong admin sẽ có nút [tạo vận đơn] cho phép tạo đơn hàng bên [ShipChung] và sau đó sẽ trả về mã vận đơn để admin quản lý và đối soát với bên giao hàng.

* Quý khách lưu ý: sau khi ShipChung cập nhật kho vận chuyển sang BOXME, hiện tại để tạo được đơn hàng tự động, phía ShipChung yêu cầu tài khoản của quý khách phải còn đủ hạn mức thanh toán (tức là phải còn tiền trong tài khoản).

– Vị trí đặt kho hàng: Là vị trí xuất phát để đưa vào công thức tính phí vận chuyển. Bao gồm yêu cầu bắt buộc phải chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện.

– Mã kho hàng: bắt buộc phải có ID kho hàng được lấy từ trang https://oms.boxme.asia/. Cách lấy mã kho hàng như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập https://oms.boxme.asia. Nếu chưa có tài khoản thì quý khách vui lòng đăng ký tại https://oms.boxme.asia/

+ Bước 2: Vào Cấu hình tài khoản >> thẻ Doanh Nghiệp. Tại thẻ này, quý khách có thể tạo Danh sách địa chỉ lấy hàng và Danh sách địa chỉ hoàn trả hàng. Quý khách cần tạo địa chỉ lấy hàng để có ID Mã kho hàng. Quý khách tạo xong thì copy ID Mã kho hàng về để điền Mã Kho và chọn Vị trí đặt kho hàng cho website của quý khách.

– Webhook: là đường dẫn website của quý khách để nhận phản hồi đơn hàng của đơn vị vận chuyển. Đường dẫn URL có dạng: http://tên_miền_website/webhook-shipchung. Quý khách cấu hình đường dẫn này bằng cách:

+ Bước 1: Đăng nhập https://oms.boxme.asia. Nếu chưa có tài khoản thì quý khách vui lòng đăng ký tại https://oms.boxme.asia/

+ Bước 2: Vào Cấu hình tài khoản >> thẻ Tích hợp. Quý khách click nút Thêm Webhook trong group Sử dụng Webhook API. Sau đó, quý khách điền tên miền website của quý khách và đường dẫn http://tên_miền_website/webhook-shipchung, click nút thêm để Tạo Mã Webhook là hoàn thành bước này.

Hình tạo Mã Webhook

API key:​ là key được cung cấp từ trang quản lý https://oms.boxme.asia. Cách lấy như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập https://oms.boxme.asia (sau khi đã có tài khoản bên ShipChung – Boxme). Nếu chưa có tài khoản thì quý khách vui lòng đăng ký tại https://oms.boxme.asia/

+ Bước 2: Vào Cấu hình tài khoản >> thẻ Tích hợp >> group API Key >> click nút Tạo API Keyn và đặt tên bất kì cho API key sẽ tạo ra.

Hình API key – Token

Hình điền thông tin cho API key

Sau khi tạo API key thành công sẽ có dạng thông tin sau:

Hình key API đã tạo

+ Bước 3: Copy ‘API KEY’ trên web https://oms.boxme.asia/ và nhập về trang web của Quý khách và lưu lại toàn bộ cấu hình cấu hình.

Hình cài đặt API key ở website khách hàng

– Bật kiểm tra đồng bộ: chức năng để kiểm tra Mã kho hàng và Vị trí đặt kho hàng đã khớp chưa. Sau khi điền các thông tin bắt buộc trên trang admin, quý khách có thể click chọn Bật kiểm tra đồng bộ để xem thông tin xem quý khách đã điền đúng hay chưa, Nếu chưa quý khách sẽ cần kiểm tra lại thông tin mã kho hàng đã cài đặt vị trí đặt kho hàng ở đâu.

– Phụ thu: được hiểu là nếu quý khách có nhập thêm phí Phụ Thu thì giá này sẽ được cộng vào Tổng tiền của 1 đơn hàng để tính phí vận chuyển.

Hình Phụ thu

– Trường hợp đặc biệt của phí vận chuyển: khi quý khách không muốn lấy giá từ ShipChung mà áp dụng theo biểu phí tự cài đặt.

Lưu ý: khi đã cấu hình ở đây và áp dụng biểu phí tự cài đặt thì sẽ không thể sử dụng chức năng Tạo vận đơn​ tự động cho ShipChung.

+ Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được admin cấu hình thì [Phí vận chuyển] sẽ lấy mức giá được cài đặt (không dùng công thức của ShipChung).

+ Nếu thêm [Phí vận chuyển] cho khu vực được chọn thì phải cài đặt [Phí thu hộ] (nếu có), giỏ hàng sẽ không tự động lấy [Phí thu hộ] của nhà vận chuyển tương ứng.

+ Để thêm cấu hình: nhấn vào nút Thêm mới

Lưu ý: Nếu quý khách chỉ chọn tỉnh/thành mà không chọn quận/huyện, thì [Phí vận chuyển] sẽ áp dụng cho tất cả quận/huyện trong tỉnh/thành đó.

+ Để cập nhật cấu hình: chọn dòng muốn cập nhật sau đó nhấn nút Cập nhật

+ Để xóa cấu hình: chọn dòng muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa

Trường hợp đặc biệt của phí thu hộ (COD): Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được cài đặt ở đây thì [Phí thu hộ] sẽ lấy mức giá đã được cấu hình.

Lưu ý: [Phí thu hộ (COD)] này chỉ hoạt động khi có [Phí vận chuyển] ở trên được cấu hình cùng khu vực giao hàng.

*** GHI CHÚ:

– Để thuận tiện cho việc sử dụng mức phí cá nhân mà không cần phải nhập hàng loạt các biểu phí cho tất cả tỉnh thành. Web30s cung cấp tính năng cấu hình mức phí riêng, đi kèm với từng dịch vụ vận chuyển. Vì vậy, khi quý khách chọn 1 đơn vị vận chuyển nào đó để sử dụng mà không muốn tham khảo biểu phí của bên giao hàng thì có thể tự cài đặt phí ngay tại đơn vị đó.

Tham khảo:

Trên đây là hướng dẫn Quý khách tạo tài khoản với nhà vận chuyển Boxme và thực hiện cấu hính kết nối ứng dụng Quản lý vận chuyển.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo phiên bản vận chuyển V3:

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version