Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s – v.1] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Chức năng này chỉ sử dụng trên các website có chức năng bán hàng, có giỏ hàng, hoặc có tính năng đặt tour như web du lịch.

Khi có 1 người đặt hàng xong sẽ có 1 email thông tin đơn hàng gửi về email của chủ website (cấu hình trong Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > Email) và email mà người đặt hàng điền trong đơn hàng.

Có 2 phần là Danh sách đơn hàng và thiết lập thanh toán.

1. Thiết lập:

Có 10 loại:

– Sử dụng tính năng thanh toán khi nhận hàng

– Sử dụng tính năng thanh toán tại công ty

Thiết lập thanh toán chuyển khoản

Sử dụng tính năng Ngân Lượng

Sử dụng tính năng Paypal

– Thiết lập OnePay.vn (Cổng thanh toán): phải đăng ký tiện ích https://web30s.vn/Thanh-Toan-Bang-Onepay-938 để sử dụng.

Sử dụng tính năng VNPAY

Thiết lập NaPas.com.vn (Cổng thanh toán)

Thiết lập ZaloPay.vn (Cổng thanh toán)

Thiết lập MoMo.vn (Cổng thanh toán)

Nếu Quý khách cần thanh toán internetbanking thì hiện tại web30s không thanh toán internetbanking trực tiếp trên web mà sẽ liên kết sang 1 trang chuyên giao dịch thanh toán với Ngân hàng như Ngân Lượng, Bảo Kim.

Hoặc Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán paypal là dùng thẻ visa master card hoặc onepay Quý khách có thể dùng thẻ nội địa.

2. Danh sách đơn hàng

Khi khách hàng đặt mua sản phẩm thì thông tin khách hàng sẽ chuyển vào mục này.

Ở phía trên có phần tìm kiếm đơn hàng và export xuất danh sách khách hàng ra file csv, file này có thể mở bằng excel.

Ở phía dưới là danh sách khách hàng đặt mua sản phẩm, có 6 cột là STT, Mã ĐH, Người đặt, Trạng thái, Tổng tiền, Tác vụ

Ở phần tác vụ có 2 nút là xoá và xem, ở trang xem Quý khách có thể chat với khách hàng ở đây, thông tin sẽ được gửi đến email khách hàng đã đặt hàng.

Khi click vào icon con mắt của đơn hàng sẽ hiển thị thông tin đầy đủ về đơn hàng.

Rate this post
Exit mobile version