[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý ngôn ngữ

  • Thursday 28/12/2017

Quản lý ngôn ngữ

1. Thiết lập ngôn ngữ: dùng để thay đổi phần lớn các dòng chữ hiển thị trên website.

Nếu Quý khách có nhiều ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ sẽ có 1 trang Thiết lập ngôn ngữ riêng.

2. Danh sách ngôn ngữ: hiển thị các ngôn ngữ có trên website Quý khách, có thể cho phép hiển thị hoặc chọn ngôn ngữ nào là mặc định.

Nếu cần sắp xếp ngôn ngữ nào đứng trước Quý khách có thể đánh số thứ tự cho ngôn ngữ, số càng lớn sẽ càng ưu tiên, số lớn nhất ngôn ngữ sẽ ở đầu.

Lưu ý: Nếu Quý khách muốn tạo 1 bài viết theo ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mặc đinh, Quý khách cần tạo bài viết theo ngôn ngữ mặc định trước, sau đó vào chỉnh sửa bài viết, sang tab ngôn ngữ đang cần tạo bài viết và tạo bài.

Ví dụ: website đang có tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định, Quý khách cần tạo bài viết tiếng Anh, Quý khách cần tạo bài viết tiếng Việt trước sau đó chỉnh sửa bài viết này, sang tab tiếng Anh để thêm nội dung vào.

5/5 - (1 bình chọn)