Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý sản phẩm (v1)

Quản lý sản phẩm

1. Thiết lập sản phẩm

Phần này để chỉnh sửa tên menu sản phẩm hiển thị trên thanh menu.

2. Danh mục

Để thêm danh mục sản phẩm Quý khách chọn vào Thêm danh mục sau đó điền các thông tin cần thiết.

Phần Chủ đề cha nếu Quý khách tạo danh mục cấp 1 Quý khách không thao tác ở phần này ; nếu Quý khách tạo danh mục cấp 2 Quý khách vui lòng chọn danh mục cấp 1 chứa danh mục này.

Nếu Quý khách cần xóa nhiều danh mục, Quý khách cần đánh dấu vào ô ở đầu danh mục cần xóa sau đó chọn cập nhật sẽ xóa các danh mục được chọn.

Ở phần số thứ tự, Quý khách đánh số càng lớn cho danh mục nào thì danh mục sẽ càng được ưu tiên, số lớn nhất là ưu tiên nhất.

3. Tính năng

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại link https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/[Web30s]-Huong-dan-tao-tinh-nang-cho-san-pham.html

4. Trạng thái

Dùng để tạo thêm trường cho biết trạng thái của sản phẩm sẽ hiển thị bên dưới Mã sản phẩm trong trang admin chỉnh sửa chi tiết sản phẩm và sẽ có hiển thị icon của trạng thái ở 1 góc của hình đại diện sản phẩm khi sản phẩm hiển thị dạng danh sách.

Khi Quý khách tạo 1 trạng thái cấp 1 thì khi vào trang thêm sản phẩm hay trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm sẽ đều có hiển thị thanh lựa chọn nằm cuối trang admin thêm sản phẩm hoặc chỉnh sửa chi tiết sản phẩm này.

Ví dụ tạo trạng thái:

Đầu tiên Quý khách cần tạo Trạng thái cấp 1, Quý khách sẽ tạo trạng thái cấp 1 này là tên 1 thanh lựa chọn nằm cuối trang admin thêm sản phẩm hoặc chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.

Sau đó sẽ tạo với 2 Trạng thái cấp 2Còn hàngHết hàng sẽ là các lựa chọn trạng thái trong trang admin thêm sản phẩm hoặc chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.

Có 1 thanh lựa chọn là Hiển thị ảnh ; Quý khách sẽ quyết định icon của trạng thái cấp 2 này sẽ nằm bên trái hay bên phải của hình đại diện. Nếu chọn không hiển thị sẽ mặc định nằm bên trái.

Để ảnh hiển thị dạng icon và nằm ngay góc của ảnh, Quý khách cần thêm 1 đoạn css vào ô Tuỳ chỉnh CSS

Đoạn css là width: 75px; top: 0;

Nếu Quý khách muốn icon nằm sát vào mép phải hay mép trái của hình đại diện thì sẽ thêm thuộc tính right hoặc left vào:

Phải: Đoạn css là width: 75px; top: 0; right: 0;

Trái: Đoạn css là width: 75px; top: 0; left: 0;

Danh sách trạng thái đã tạo

Sản phẩm sẽ gắn trạng thái

Sau đó Quý khách vào trang chỉnh sửa sản phẩm, hoặc thêm sản phẩm mới sẽ có 1 thanh để chọn trạng thái.

Quý khách có thể chọn trạng thái muốn hiển thị.

Sau khi lưu dữ liệu sản phẩm khi hiển thị dạng lưới sẽ được như ảnh.

5. Sản phẩm

A. Thêm sản phẩm: trang để tạo sản phẩm mới cho website

Quý khách có thể tham khảo 2 bài viết bên dưới để tạo trang sản phẩm dễ dàng.

Upload ảnh và file: https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/[Web30s]-Huong-dan-su-dung-CKFinder.html

Sử dụng ô nhập liệu: https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s/[Web30s]-Huong-dan-su-dung-CKEditor.html

B. Danh sách sản phẩm:

Trang này là phần quản lý tất cả bài viết sản phẩm, 1 trang sẽ hiển thị 20 sản phẩm, nếu nhiều hơn thì sẽ sang trang tiếp theo.

Có 7 cột là Xoá, STT, Hình ảnh, Đặc điểm, Tiêu biểu, Hiển thị, Tác vụ

– Phía trên là chọn sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hot ; nếu trên giao diện Quý khách có phần này, Quý khách chọn vào đặc điểm nào thì sản phẩm sẽ hiển thị ở phần đó.

– Phía dưới là chọn danh mục sản phẩm, nếu Quý khách chưa chọn danh mục hoặc đổi lại danh mục có thể đổi trực tiếp tại đây sau đó nhấn cập nhật.

– Nhấn chỉnh sửa sẽ vào trang chỉnh sửa của bài viết đang chọn.

– Nhấn xoá sẽ xoá sản phẩm đang chọn.

Rate this post
Exit mobile version