[Web30s] Hướng dẫn sử dụng trang Admin Web30s – Quản lý thành viên

  • Thursday 28/12/2017

Quản lý thành viên

1. Thêm thành viên: dùng để tạo thành viên cho website. Có 2 loại thành viên là thành viên bình thường là các khách hàng của Quý khách và Quản trị tối cao, gồm có user admin quản trị khi vừa đăng ký web30s và các user trong nhóm Quản trị tối cao.

2. Danh sách thành viên: gồm có 5 cột Tên truy cập – Họ tên – Email – Hình ảnh – Tác vụ

Quý khách có thể đổi tên truy cập và mật khẩu quản trị web tại đây.

Ở mỗi trang danh sách thành viên sẽ hiển thị 20 user thành viên, với user tiếp theo sẽ sang trang kế tiếp ạ.

3. Nhóm thành viên: có 2 loại là nhóm thành viên để tạo nhóm cho các người dùng là khách hàng của Quý khách và nhóm quản trị website để tạo nhóm cho các người dùng trong nhóm Quản trị tối cao, Quý khách có thể cấp tất cả quyền cho nhóm này hoặc một số quyền.

Với người dùng bình thường chỉ có thể đăng nhập khi có phần đăng nhập và đăng ký trên giao diện.

Với người dùng thuộc nhóm Quản trị tối cao sẽ truy cập theo link quản trị web30s.

Nhóm thành viên bình thường:

Nhóm quản trị website:

Rate this post