[Web30s] Hướng dẫn tạo tài khoản PayPal Business

 • Tuesday 04/12/2018

Hướng dẫn tạo tài khoản PayPal Business


Để tạo tạo tài khoản Paypal Business Quý khách làm theo các bước sau:

 

 1. Truy cập vào https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/home?locale.x=vi_VN

 2. Click vào “Đăng ký”

  Hình 1

 3. Chọn “Nhận thanh toán bằng PayPal” click vào nút “Bắt đầu”

  Hình 2

 4. Nhập email vào ô “Email address”

  Hình 3

 5. Nhập thông tin vào form đăng ký sau đó click vào “Agree and Continue”

  Hình 4

 6. Chọn “Tell us about your business” sau đó nhấn “Continue”
   Hình 5

  Hình 6

 7. Nhập thông tin “Provide information” sau đó nhấn “Submit”

  Hình 7

 8. Chọn “Provide more details about your organization” sau đó nhấn “Continue”

 9. Sau khi popup hiển thị chọn “Certify and Submit”


  Hình 8

 10. Vào email đã đăng ký để xác nhận email.