[Web30s] Hướng dẫn tạo tài khoản PayPal Business

  • Tuesday 04/12/2018

Hướng dẫn tạo tài khoản PayPal Business

Để tạo tạo tài khoản Paypal Business Quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập link https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/home?locale.x=vi_VN

Bước 2: Click vào nút Đăng ký:

Bước 3: Chọn tài khoản Doanh Nghiệp và click Tiếp theo:

Bước 4: Chọn loại hình tài khoản doanh nghiệp sẽ hoạt động:

Bước 5: Điền địa chỉ email:

Bước 6: Thiết lập mật khẩu tài khoản:

Bước 7: Điền thoogn tin doanh nghiệp và thông tin của tài khoản sử dụng:

Bước 8: Chọn loại hình doanh nghiệp của Quý khách:

Bước 9: Điền thông tin liên quan tài khoản:

Bước 10: Sau khi thực hiện bước 9, Paypal hiện ra màn hình sau là tài khoản tạo thành công:

Bước 11: Quý khách kiểm tra email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Paypal Business sẽ thấy có email xác thực tài khoản. Quý khách click vào link trong email để tài khoản được xác thực thì lúc này Quý khách mới có thể sử dụng đầy đủ dịch vụ của Paypal Business.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách tại tài khoản Paypal Business để sử dụng trong các thanh toán thông qua Paypal.

Xem thêm:

Hướng dẫn tạo Ứng dụng Paypal

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post