Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s] Hướng dẫn tạo ứng dụng PayPal

Hướng dẫn tạo ứng dụng paypal

Để tạo 1 ứng dụng của Paypal Quý khách làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào https://developer.paypal.com/developer/applications.

2. Quý khách click vào nút “Log into Dashboard” để đăng nhập. Đăng nhập bằng tài khoản Business của Paypal. Nếu Quý khách chưa có tài khoản Paypal Business thì Quý khách làm theo hướng dẫn này.

Xem hình bên dưới:

Hình 1

3. Sau khi login, trong trang này Quý khách sẽ có 2 tài khoản là tài khoản Live và Sandbox. Tài khoản Live dùng để giao dịch thực tế; còn Tài khoản Sandbox sử dụng để kết nối kiểm thử. Sau khi chọn loại Live hoặc Sandbox, Quý khách tiếp tục click vào nút “Create App”:

Hình 2

4. Sau đó, Quý khách nhập thông tin vào form tạo ứng dụng:

– Nhập Tên ứng dụng vào ô “App Name”.

– Chọn Merchant cho “App type”.

– Select “Sandbox Business account” chọn email business.

– Click vào nút “Create App”.

Hình 3

5. Sau khi tạo ứng dụng, Quý khách sẽ lấy thông tin Client Id và Client Secret bằng cách click vào nút “Show” bên dưới tiêu đề Secret:

Hình 4

Quý khách sẽ thấy được chuỗi Secret theo Client ID tài khoản của Quý khách, trạng thái hoạt động của chuỗi Secret này:

Hình 5


Khi đã có 2 thông tin Client ID và Client Serect, Quý khách quay trở lại trang cấu hình Paypal trên Admin của Web30s để tiến hành điền thông tin vào Form cấu hình.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam

Rate this post
Exit mobile version