Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý giao diện – Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s mới nhất

Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s phiên bản mới nhất

Bài viết tổng hợp hướng dẫn sử dụng widget, page editor của Web30s. Công cụ cho phép chỉnh sửa giao diện tiện lợi nhất.

Nhóm Widget Cơ bản

Widget Menu

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Hình ảnh

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Nút bấm

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Tiêu đề

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Đoạn văn

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Hình hộp

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Kẻ ngang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Kẻ dọc

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Youtube

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Danh sách phân trang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Tab

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Nhóm

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu liên hệ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Shape

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Slider

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Bản đồ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Đa ngôn ngữ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Trang Facebook

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Thống kê truy cập

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Thẻ/Thanh điều hướng phụ

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Cuộn trang

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Từ khóa

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)


Nhóm Widget Tương tác

Widget Hotline

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Liên kết mạng xã hội

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Chia sẻ mạng xã hội

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Bình luận Facebook

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Đăng ký nhận tin

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Livechat PA

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)


Nhóm Widget giao diện Web Shop

Widget Biểu mẫu đăng nhập

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu đăng ký

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu lấy lại mật khẩu

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu đặt câu hỏi đơn hàng

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu đổi mật khẩu

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Biểu mẫu cập nhật tài khoản

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Giỏ hàng

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Thanh cuộn lọc giá

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Tăng giảm số lượng

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Quản lý đường dẫn thành viên

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Đánh giá sao

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Nhóm Widget Khác

Widget Đếm ngược thời gian

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

Widget Lật sách

(click tiêu đề vào để xem chi tiết widget)

 

Trên đây là toàn bộ danh sách các Widget hỗ trợ cho giao diện phiên bản 3.0 của Web Doanh nghiệp.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Xem thêm nhiều khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Bài viết Tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 1: Tổng quan chung

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 2: Khái niệm và thao tác Đoạn, Cột, Widget

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version