Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Bản đồ (Google Map)

  • Tuesday 31/03/2020

Widget Bản đồ

I. Giao diện Widget Bản đồ

Sau khi chọn vào widget Bản đồ, sẽ hiển thị 1 cửa sổ để điền các thông tin.

Đầu tiên là địa chỉ bản đồ, hệ thống sẽ gắn tọa độ bản đồ dựa theo địa chỉ điền vào.

Độ phóng to ban đầu sẽ là 15.

Hoặc Quý khách chọn loại dữ liệu là Dữ liệu trang sẽ liên kết đến Admin > Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > Thông tin cơ bản > Địa chỉ

Nếu Quý khách muốn hiển thị bản đồ theo địa chỉ tại ô dữ liệu này.

II. Các nút cấu hình

Sau khi chèn widget vào thì đang có hiển thị 8 nút cấu hình cho widget này, từ trái sang phải là Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Nhân bản (Ctrl + D), Dữ liệu, Xóa, Cấu hình, Tác vụ khác.

1. Trượt:

Nếu Quý khách có thiết lập nút Cấu hình > Cấu hình chung > Kích cỡ > Chiều cao co dãn theo nội dung được bật thì icon này mới hiện lên.

Quý khách sẽ chọn và giữ chuột vào icon này widget sẽ trượt lên xuống theo chiều dọc, để thay đổi thông số vị trí trên, thông số vị trí trái vẫn giữ nguyên.

2. Lên trên:

Quý khách chọn icon này thì widget sẽ di chuyển lên hiển thị ở đầu đoạn.

3. Xuống dưới:

Quý khách chọn icon này thì widget sẽ di chuyển lên hiển thị ở cuối đoạn.

4. Nhân bản (Ctrl + D):

Tạo mới 1 widget hình ảnh có cấu hình giống y như widget hình ảnh đã chọn nhân bản.

5. Dữ liệu:

Dùng để đổi sang địa chỉ khác cho widget.

Có 2 loại là Mặc định và Dữ liệu trang

Với Mặc định Quý khách sẽ điền địa chỉ vào trực tiếp.

Với Dữ liệu trang sẽ liên kết đến Admin > Quản lý website > Thiết lập website > tab Thông tin cơ bản > Thông tin cơ bản > Địa chỉ. Nếu Quý khách muốn hiển thị bản đồ theo địa chỉ tại ô dữ liệu này.

6. Xóa:

Khi chọn vào sẽ xóa widget.

7. Cấu hình

Quý khách tham khảo thiết lập cấu hình chung của 1 widget tại đây.

8. Tác vụ khác:

Ẩn widget: dùng để tạm tắt hiển thị widget.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác Widget Hình hộp.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post