Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Hướng dẫn Quản lý đơn hàng Web30s

Hướng dẫn Quản lý đơn hàng

Quy trình đơn hàng:

Khi phát sinh đơn hàng với giao diện Web Shop, chủ website sẽ nhận được email mà họ đã cài đặt trong menu admin > Quản lý website >  Thiết lập website, ô Email.

* Để nhận email vào inbox hiệu quả nhất thì Quý khách cần cấu hình gửi email qua giao thức SMTP trong menu admin > Quản lý website > Cấu hình SMTP và làm theo hướng dẫn.

1. Xem danh sách đơn hàng

Khi khách hàng đặt thành công đơn hàng trên website, Quý khách sẽ nhận được email về đặt hàng của khách hàng và khách hàng cũng sẽ nhận đươc email thông tin đơn hàng.

Ngoài email đơn hàng mà Quý khách nhận được, ở trang admin quản trị website Quý khách cũng sẽ nhận được cảnh báo có đơn hàng mới như hình:

Để quản lý đơn hàng Quý khách vào menu Quản lý đơn hàng > Đơn hàng, tại đây Quý khách sẽ xem đc danh sách các đơn hàng tại đây.

2. Xử lý đơn hàng

Tại trang menu Quản lý đơn hàng > Đơn hàng, Quý khách xem chi tiết 1 đơn hàng bằng cách chọn vào mã đơn hàng ở cột Đơn hàng.

* Các đơn hàng không cần thiết, chưa hoàn thành hay đơn hàng rác Quý khách có thể chọn vào ô vuông đầu tiên ở 1 (hay nhiều) đơn hàng như hình dưới để xóa. Điều kiện hiện ô chọn xóa là Đơn hàng không ở 1 trong 2 trạng thái “Xuất hàng” và “Hoàn thành”.

3. Chi tiết 1 đơn hàng

  1. Thông tin đơn hàng.
  2. Thanh toán
  3. Giao hàng
  4. Thông tin giao hàng (người nhận hàng)
  5. Kho xuất hàng (nơi hàng hóa xuất về cho địa chỉ lấy hàng): kho xuất hàng sẽ ảnh hưởng đến tính năng tồn kho.
  6. Địa chỉ lấy hàng (nơi hàng hóa được lấy cho đơn hàng): địa chỉ lấy hàng sẽ ảnh hưởng đến phiếu vận chuyển.
  7. Tạo phiếu vận chuyển (chủ shop tự giao hàng hoặc kết nối đơn vị giao hàng)
  8. In (in đơn hàng)

4. Quy trình xử lý chi tiết 1 đơn hàng

Thông tin đơn hàng gồm:

– Mã đơn hàng;

– Ngày tạo của đơn hàng;

– Trạng thái của đơn hàng, gồm các trạng thái:

+ Đơn hàng mới;

+ Đơn hàng đang xử lý.

+ Chờ xuất hàng: là trạng thái chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng đã đặt hàng biết.

+ Xuất hàng:

Khi đơn hàng chuyển trạng thái này thì hệ thống sẽ tự động trừ số lượng sản phẩm trong kho xuất hàng cho đơn hàng này. Chuyển trạng thái này sẽ xuất hiện bản thông báo như hình trên để Quý khách xác nhận, vì trạng thái xuất hàng rồi thì sẽ chỉ còn có thể đổi trạng thái Hoàn thành hoặc Hủy đơn hàng.

* Ghi chú: Nếu quý khách có tiện ích Quản lý tồn kho nâng cao thì phần này sẽ tự động tạo phiếu xuất hàng để quản lý lượng tồn kho.

+ Hoàn thành: là trạng thái cho người đặt hàng biết đơn hàng đã hoàn tất, lúc này Trạng thái giao hàng và Thanh Toán cũng sẽ chuyển sang Hoàn thành.

+ Hủy đơn hàng: đơn hàng hủy sẽ có các lý do cho đơn hàng như Khách hàng hủy, Hết hàng, Khác và mô tả lý do hủy cho đơn hàng.

* Chú ý: thao tác Hủy bỏ một đơn hàng là thao tác không thể phục hồi, do đó Quý khách chú ý cân nhắc tránh nhầm đơn hàng.

Khi đơn hàng bị hủy, số lượng sản phẩm đã xuất kho sẽ được chuyển trả lại bằng đúng số lượng đã xuất cho đơn hàng ở các trạng thái Hoàn thành, Xuất hàng, Chờ xuất hàng trước đó.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách Quản lý đơn hàng cơ bản.

Ngoài ra, Quý khách cũng có thể Tạo ra đơn hàng thủ công theo hướng dẫn.

Tham khảo các bài viết hướng dẫn mới nhất tại đây.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Bài viết tham khảo:

[Web30s – v.3] Hướng dẫn Quản lý đơn hàng có vận chuyển

[Web30s – v.3] Hướng dẫn Quản lý vận chuyển cơ bản

[Web30s – v.3] Hướng dẫn Quản lý vận chuyển nâng cao có kết nối các đơn vị vận chuyển

Rate this post
Exit mobile version