Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý Giao diện – Bài 1: Tổng quan chung

I. Công cụ giao diện

Ảnh minh họa:

1. Quay lại trang quản trị: Sử dụng để quay trở về trang Admin với 1 tab (thẻ) mới.

2. Giao diện giả lập: theo kích thước PC (máy tính), Máy tính bảng, Điện thoại di động. Cụ thể chiều rộng:

– PC co giãn theo kích thước màn hình máy tính đang sử dụng, thường là HD 1366 x 768 px (pixel), Full HD 1920 x 1080 px, v.v…

– Máy tính bảng: 768 px, 640 px.

– Điện thoại di động: 480 px, 320 px.

3. Ngôn ngữ: tùy thuộc ngôn ngữ đang có trên Website. Mặc định là tiếng Việt. Mỗi ngôn ngữ sẽ có dữ liệu riêng với nhau. Vì vậy, thiết kế giao diện tiêng Việt Quý khách sẽ cần điều chỉnh thêm trên giao diện ngôn ngữ khác.

4. Lịch sử thao tác: giúp Quý khách hoàn lại thao tác đã ghi log hay quay trở lại dữ liệu thao tác mới nhất.

5. Khôi phục giao diện mặc định: giúp Quý khách khôi phục toàn bộ giao diện trang đang thao tác từ dữ liệu mẫu giao diện của Web30s mà Quý khách đã chọn.

6. Xem trước: xem trang thực tế mà Quý khách đã thiết kế sau khi đã Lưu lại thiết kế trên trang.

7. Lưu trang: lưu lại dữ liệu đã thiết kế (Quý khách nên luôn sử dụng nút này để tránh mất dữ liệu thiết kế)

II. Công cụ Trang

Các thành phần:

1. Trang và Menu:

Menu này sẽ giúp Quý khách quản lý toàn bộ các trang trên giao diện như:

– Các trang cố định (không thể xóa): Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Tin tức, Liên hệ, Thư viện ảnh, Thư viện Video, Chi tiết sản phẩm, Chi tiết Dịch vụ, Chi tiết tin tức, Chi tiết Thư viện ảnh, Chi tiết Thư viện Video.

Ảnh minh họa:

– Trang đơn: có thể tạo mới, cài đặt tên trang, URL của trang, ẩn hoặc hiện trang trên menu, v.v.. Trang đơn là trang tạo thêm nên có thể xóa.

– Cập nhật trang mới: giúp website có thể lấy được dữ liệu mới nhất từ giao diện mẫu đã chọn (nếu có sự thay đổi về nội dung các trang mẫu của P.A Việt Nam)

2. Thiết lập toàn trang:

Quý khách có thể thiết lập màu nền cho website (các thành phần cho thay màu nền); kiểu chữ chung của website; màu chữ website; kích thước chữ website, v.v…

Ảnh minh họa:

3. Danh sách Logs:

Đây là nơi lưu lại log thao tác của Quý khách qua các lần lưu trang trong khi thiết kế. Log này sẽ giúp khôi phục thời điểm Quý khách cần. Tôi đa 50 log gần nhất.

4. Pop-up:

Chức năng này giúp Quý khách tạo các trang pop-up khi Quý khách cần Thông báo cho website, Quảng cáo cho website, v.v…

Ảnh minh họa:

5. Danh sách Đoạn, Cột:

Chức năng này là cây thư mục giao diện trang đang thiết kế, giúp Quý khách có thể nhanh chóng đến được các vị trí Đoạn, Cột cần khi mà các Đoạn, Cột này không thể chọn trên giao diên do Widget đã bao phủ toàn bộ Đoạn và cột.

Ảnh minh họa:

III. Đầu đoạn – Cuối đoạn

– Đầu đoạn: là nơi chứa các thành phần thông thường là Logo website, Menu, v.v… Đầu đoạn được định nghĩa trong Thiết lập đoạn. Mục đích của thiết lập này giúp tạo ra các trang đơn luôn có mẫu đầu đoạn mà Quý khách không phải đi thêm các thành phần tương tự cho các trang đã thiết kế.

– Cuối đoạn: là nơi chứa các thành phần như Footer, Copyright. Cuối đoạn cũng được định nghĩa trong Thiết lập đoạn, tương tự như Đầu đoạn.

Trên đây là tổng quan giao diện hỗ trợ Quý khách thay đổi giao diện theo ý muốn của Quý khách,

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Xem thêm nhiều khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Bài viết tham khảo:

Giao diện – Bài 2: Khái niệm và thao tác Đoạn, Cột, Widget

Giao diện – Bài 3: Làm việc với Đoạn

Giao diện – Bài 4: Làm việc với Cột

Giao diện – Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web Doanh Nghiệp 3.0

P.A Việt Nam – Web30s

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version