Quản lý giao diện – Hướng dẫn sử dụng Màu Website

  • Tuesday 28/04/2020

Lời mở đầu

Với mong muốn Quý khách hàng sử dụng Web30s tạo nội dung nhanh nhất và thao tác không mất quá nhiều thời gian cho việc tùy chỉnh một số nội dung mang tính lặp lại. Đặc biệt là màu của các thành phần như nút, chữ, nội dung,… Dẫn đến sự thành của chức năng Màu Website. 

Sau đây sẽ là hướng dẫn cách sử dụng và kèm theo đó là một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Quý khách sẽ vào phần Quản lý giao diện => Thiết lập giao diện. Lúc này quý khách đang ở trang tùy chỉnh. Quý khách chọn Thiết lập mặc định => Màu Website (như ảnh). 

I. Tạo màu Website

Để tạo màu cho Màu Website. Quý khách thực hiện lăn chuột xuống để thấy nút Thêm màu (đường gạch nối xanh).
Sau khi ấn nút thì sẽ có một bảng hiển thị ngay trong bảng. Lúc này, bảng màu Quý khách vừa mới tạo sẽ nằm ở vị trí cuối cùng của bảng có tênMàu sắc và có mã màu với giá trị mặc định là #333.

Để dễ phân biệt các màu sắc sử dụng, Quý khách có thể đặt tên lại bảng màu Quý khách mới tạo bằng cách nháy chuột vào tên màu để xuất hiện con trỏ văn bản sẽ có hiệu ứng viền màu xanh dương bao quanh khung. Lúc này Quý khách chỉ cần thay đổi nội dung và ấn ra ngoài bảng. Hệ thống sẽ tự ghi nhớ nội dung đã nhập.

Tương tự với mã màu, Qúy khách nếu có mã màu, Quý khách có thể trực tiếp gắn vào ô nhập. Nếu như Quý khách muốn tự chọn mã màu Quý khách chỉ cần nháy chuột vào ô vuông ở trước phần nhập. Một bảng màu sẽ hiện thị cho phép Quý khách tùy ý kéo thả chọn mã màu mong muốn. 

Sau khi thao tác đặt tên và tạo màu Website hoàn tất. Quý khách ấn nút Lưu dữ liệu ở vị trí cuối bảng để tránh mất dữ liệu đã tạo. 

II. Sử dụng thông tin màu từ giao diện mẫu

Với các trường hợp sử dụng mã màu đôi khi cũng sẽ gặp một số vấn đề với màu sắc tại một số vị trí nhất định. Sẽ có 3 trường hợp khôi phục lại dữ liệu đã thay đổi.

  • Quý khách sử dụng mã màu với giao diện đã tạo sẵn trên trang: Sau khi đổi màu tất cả trong phần màu Website, Quý khách muốn khôi phục lại mã màu đã thay đổi thì Quý khách chỉ cần ấn nút Thiết lập mặc định để các phần đã thay đổi nội dung được trở về đúng định dạng ban đầu với giao diện mẫu. (Nếu có đổi tên màu sắc thì phần này cũng sẽ được khôi phục).
  • Trường hợp Quý khách tự tạo mới thì ấn khôi phục mặc định thì các nội dung này sẽ được giữ nguyên và không có sự thay đổi. Các mã màu được tạo sẵn ở giao diện mẫu sẽ tự động trở về mặc định ban đầu. 
  • Trường hợp Quý khách đã thực hiện xóa bảng màu, khi ấn khôi phục thì các bảng màu của giao diện mẫu đã xóa sẽ được thêm vào lại.

III. Thiết lập màu website ở Widget, Đoạn, Cột

Để sử dụng màu website với Widget, Đoạn, Cột, Quý khách sẽ cần biết cách bật Thiết lập chung và sử dụng. Nếu như Quý khách chưa biết cách sử dụng thì Kỹ thuật đã có 1 bài hướng dẫn sẵn trước đó về cách sử dụng và giải thích các thành phần cơ bản ở bài viết: [Web30s – v.3] [Page-Editor] Làm việc với Thiết lập giao diện Widget 

Để sử dụng Quý khách sẽ cần phân biệt một số vị trí và các dấu hiệu nhận biết thành phần. 

1. Chưa có dữ liệu để sử dụng

Khi Quý khách vào phần Thiết lập tùy chỉnh chung của các Widget cần chỉnh màu, phần thiết lập màu sắc sẽ không có bảng màu để Quý khách chọn do ở bảng màu chưa được cài đặt. Quý khách sẽ quay lại Phần I để tạo lại màu Website.

2. Có dữ liệu nhưng không sử dụng

Trường hợp này Quý khách chỉ tùy chỉnh 1 thành phần nào mà Quý khách không muốn sử dụng màu Website thì Quý khách có thể chọn màu tùy ý để thay đổi màu sắc của đối tượng.

3. Có dữ liệu và có thể sử dụng

Để sử dụng bảng màu cho đối tượng Quý khách cần nhấn chuột trái vào Icon bảng màu. Quý khách sẽ thấy các dữ liệu màu Quý khách đã tạo trước đó sẽ được hiển thị. Quý khách chỉ việc chọn màu.

IV. Một số lưu ý về cách sử dụng

Khi các thành phần Quý khách tạo có sử dụng màu Website thì lúc thay đổi màu website ở phần Thiết lập mặc định, các thành phần này sẽ thay đổi màu theo mã màu mới chỉnh sửa.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách sử dụng Màu Website.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post