Quản lý Giao diện – Làm việc với Cấu hình chung của 1 Widget

  • Tuesday 28/04/2020

Quản lý Giao diện – Thiết lập cấu hình chung

Gồm 3 tab: Kích cỡ, Vị trí, Khác.

I. Kích cỡ

1. Vừa khung rộng:

Điều chỉnh khung widget rộng ra toàn bộ chiều rộng của cột đang chứa widget.

2. Chiều cao co giãn theo nội dung:

Cố định widget không trượt theo chiều dọc widget.

3. Cố định chiều cao:

Cố định kích thước chiều cao của widget.

4. Cố định chiều rộng:

Cố định kích thước chiều rộng của widget.

5. Chiều cao, chiều rộng:

Tùy chỉnh kích thước chiều cao, chiều rộng của widget (tính theo pixel).

II. Vị trí

1. Cố định vị trí trái:

Cố định khoảng cách widget với khung trái của đoạn.

2. Cố định vị trí trên:

Cố định khoảng cách widget với khung trên của đoạn.

3. Vị trí (Trái):

Khoảng cách widget với khung trái của đoạn.

4. Vị trí (Trên):

Khoảng cách widget với khung trên của đoạn.

5. Độ lệch trái, phải:

Độ lệch giữa của widget so với vị trí thiết lập trong mục Vị trí (Trái).

6. Độ lệch trên, dưới:

Độ lệch giữa của widget so với vị trí thiết lập trong mục Vị trí (Trên).

III. Khác

1. Độ ưu tiên:

Ưu tiên widget hiển thị so với widget khác.

Áp dụng khi Quý Khách muốn thiết lập 2 widget đè nhau.

2. Tràn nội dung:

Thiết lập nội dung hiển thị khi widget đè nhau.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách thiết lập Cấu hình chung của 1 Widget .

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn