Quản lý Giao diện – Làm việc với Thiết lập giao diện Widget

Bài viết hướng dẫn cách thức hoạt động và sử dụng chức năng có trong phần tuỳ chỉnh giao diện của Widget.  Các chức năng của Thiết lập hầu hết đều giống nhau, một số chỉ khác một số chức năng nhất định nên bài viết sẽ hướng dẫn các thành phần chức năng giống … Đọc tiếp Quản lý Giao diện – Làm việc với Thiết lập giao diện Widget