Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Biểu mẫu liên hệ

  • Tuesday 31/03/2020

Bài viết mang tính hướng dẫn sử dụng và cách thêm Widget vào trang. Về tinh chỉnh chi tiết thì 1 bài viết khác hỗ trợ phần này. Ở bài viết này chỉ tập trung giải thích các thành phần có trong menu tuỳ chỉnh.

I. Tính năng giao diện: Giao diện Widget Biểu mẫu.

Định nghĩa Biểu mẫu: là một tài liệu có khoảng trắng để viết hoặc chọn. Thường có các phần được ghi chung, giống nhau về các thông tin. Các hình thức biểu mẫu có thể là một tuyên bố, một yêu cầu, một đơn đặt hàng, v.v.; có thể là một hình thức, đơn yêu cầu, góp ý. Về web thì Biểu mẫu được hiểu ngắn gọn nhất là dạng phần thông tin khách hàng tự nguyện nhập liệu cung cấp cho Quý khách về khách hàng tương tác với website.

II. Tính năng cấu hình: Cấu hình chung.

Hướng dẫn đưa Widget vào Website.

B1: Tạo một đoạn mới để chứa Widget bằng cách chọn Thêm đoạn.

B2: Quý khách Click vào đoạn cột muốn thêm, menu lúc này sẽ xuất hiện 4 nút chức năng bên phải cột. Quý khách chọn nút Thêm Widget (nút xanh).

B3: Lúc này sẽ xuất hiện danh sách Quản lý Widget. Quý khách chọn Widget Biểu mẫu liên hệ.

Lúc này một bảng chọn Giao diện mẫu được hiển thị trên màn hình. Quý khách nhấn đúp nút chuột trái vào giao diện.

Kết quả màn hình của Quý khách, một biểu mẫu thông tin liên hệ xuất hiện trên web. Quý khách chỉ cần thực hiện Lưu trang thì tác vụ thêm Widget của Quý khách đã được thêm thành công. 


III. Cách thức tuỳ chỉnh Widget menu hiển thị:

Cách để tuỳ chỉnh giao diện. Quý khách chọn thành phần muốn chỉnh sửa hoặc chọn Widget. Sau khi chọn sẽ có một hàng nút ở góc trên Widget đã chọn. 

Lúc này Quý khách sẽ lại thấy giao diện mẫu. Quý khách bấm vào nút tuỳ chỉnh giao diện ở dưới. Bảng thiết lập giao diện sẽ xuất hiện để Quý khách tuỳ chỉnh. 

 

Chi tiết phần tuỳ chỉnh và cách tuỳ chỉnh Quý khách xem bài hướng dẫn : Làm việc với Thiết lập giao diện Widget — Classic Editor 

IV. Tuỳ chỉnh dữ liệu hiển thị.

Dữ liệu của Biểu mẫu là măc định. Quý khách không thể thay thế xoá bỏ bất cứ trường nào của Biểu mẫu. Vì một số lý do về bảo mật và tránh bị spam trên Web, các yêu cầu về chỉnh sửa cấu trúc biểu mẫu liên hệ sẽ không được hỗ trợ.

Trên đây là các hướng dẫn để Quý khách có thể thao tác với Widget Biểu mẫu liên hệ. 

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

 

Rate this post