[Web30s – v.3] [Page-Editor] Làm việc với Widget Bình luận Facebook

  • Tuesday 31/03/2020

I. Tính năng giao diện

Định nghĩa Bình luận: là phân tích và nhận định về tình hình, vấn đề nào đó. Đối với Website thì bình luận là đánh giá một sản phẩm của doanh nghiệp, mặt hàng nào đó, có thể là bình luận về công ty.

Tính năng năng có tác dụng làm cho Website của Quý khách có phần chuyên nghiệp. Đồng thời tạo được sự tin tưởng của Khách hàng qua những đánh giá bình luận của những người trước đó.

II. Cấu hình chung, Cấu hình widget

Hướng dẫn đưa Widget vào Website:

B1: Tạo một đoạn mới để chứa Widget bằng cách chọn Thêm đoạn.

B2: Quý khách Click vào đoạn cột muốn thêm Menu lúc này sẽ xuất hiện 4 nút chức năng bên phải cột. Quý khách chọn nút Thêm Widget (nút xanh)

B3: Lúc này sẽ xuất hiện danh sách Quản lý Widget. Quý khách chọn Widget Bình luận.

Sau khi chọn Widget thì Widget sẽ được đưa ra vào vị trí Quý khách đã chọn. 

III. Tuỳ chỉnh và hiển thị dữ liệu

Giao diện chỉ có thể tuỳ chỉnh dữ liệu bình luận hiển thị trên trang. bằng cách ấn nút bánh răng khi chọn widget. 

Màn hình sẽ xuất hiện thanh kéo thả:

Về phần tuỳ chỉnh giao diện Widget Quý khách chọn nút Widget và chọn nút giao diện để tuỳ chinh lại giao diện bình luận.

Chi tiết phần tuỳ chỉnh và cách tuỳ chỉnh Quý khách xem bài hướng dẫn : Làm việc với Thiết lập giao diện Widget — Classic Editor 

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác Widget Bình luận Facebook.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s