Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Liên kết mạng xã hội

I. Giao diện Widget Liên kết mạng xã hội

1. Tác dụng

– Widget Liên kết mạng xã hội giúp Quý Khách thêm các icon liên kết tới các mạng xã hội hiện nay. Widget này sẽ giúp Quý Khách chăm sóc và liên hệ với các đối tác tốt hơn.

2. Thêm widget

 

II. Cấu hình chung – Tùy chỉnh hiển thị Widget 

– Widget Liên kết mạng xã hội bao gồm các thiết lập cấu hình chung như các widget khác. Quý Khách có thể tham khao thêm tại:

Quản lý Giao diện – Làm việc với Thiết lập giao diện Widget

III. Cấu hình widget Liên kết mạng xã hội

1. Mục Thiết Kế

* Nền

Quý Khách cài đặt màu nền cho widget trên website với:

  + Màu nền:

– Mặc định:  sẽ hiển thị màu trắng.

– Màu cơ bản: Quý khách sẽ có bản màu chuẩn phổ thông để chọn lựa hoặc tự điều chỉnh tham số màu chuẩn RGB hoặc HEXA. Ngoài ra, còn có các thiết lập overlay để phủ lớp màu khác lên màu chính (dạng transparent – trong suốt).

– Hình ảnh: Quý khách sử dụng hình ảnh làm nền cho Widget. Ngoài ra, còn có các thiết lập nâng cao cho hình nền hiển thị; Nền cho ảnh; Các kiểu thể hiện ảnh như vừa khung, nằm trong khung, v.v…

– Màu Gradient: là dạng màu chuyển sắc, Quý khách có thể thiết lập nhiều lớp chuyển màu tùy nhu cầu.

+ Màu nền:

– Khi Quý Khách lựa chọn thiết lập “Màu cơ bản” trong phần màu nền Quý Khách thêm vào mã màu muốn có cho giao diện Widget Liên kết mạng xã hội.

+ Overlay: Quý Khách có thể tùy chỉnh màu mờ cho Widget Liên kết mạng xã hội , đè lên màu đang có. Giúp Quý Khách xem trước các màu chỉnh sửa cũng như khôi phục lại màu khi muốn phục hồi tránh quên mã màu trước đó.

* Đường viền

– Chỉnh đường viền cho khung bao ngoài của Widget.

+ Đường viền: lựa chọn “Không” hoặc “Sử dụng” để xuất hiện dường viền cho Widget Liên kết mạng xã hội.

+ Kiểu: Kiểu dáng của đường viền ngoài như: nét đậm, nét đứt,…

+ Màu: Màu sắc của đường  viền ngoài.

+ Độ rộng :

Tất cả: kích thước cả đường viền khung widget.

Bên phải: kích thước đường viền khung bên phải.

Bên trái: kích thước đường viền khung bên trái.

Bên trên: kích thước đường viền khung bên trên.

Bên dưới: kích thước đường viền khung bên dưới.

* Căn lề

–  Căn lề các đoạn nội dung chữ viết trong Widget Liên kết mạng xã hội.

+ Căn lề :

Tất cả: căn lề  đoạn nội dung với khung widget.

Căn phải: căn kích thước cách khung bên phải.

Căn trái: căn kích thước cách khung bên trái.

Căn trên: căn kích thước cách khung bên trên.

Căn dưới: căn kích thước cách khung bên dưới.

* Bo góc

– Thiết lập bo tròn góc cho khung widget.

+ Bo góc:

Tất cả: bo tròn tất cả các góc.

Bo góc phải trên: Bo tròn cạnh góc phải phía trên khung widget.

Bo góc phải dưới: Bo tròn cạnh góc phải phía dưới khung widget.

Bo góc trái trên: Bo tròn cạnh góc trái phía trên khung widget.

Bo góc trái dưới: Bo tròn cạnh góc trái phía dưới khung widget.

2. Mục Hiệu Ứng

– Quý Khách chọn hiệu ứng xuất hiện của Widget khi tải trang website.

 – Gồm các mục hiệu ứng:

 + Khởi tạo: xuất hiện của Widget khi tải trang website (mặc định).

 + Rê chuột: xuất hiện của Widget khi rê chuột vào widget.

 + Nhấp chuột : xuất hiện của Widget khi nhấp chuột vào widget.

IV. Giao diện Icon

– Quý Khách có thể thiết lâp hiển thị của các icon Liên kết xã hội trong mục này.

1. Mục Thiết Kế

– Thiết kế hiển thị của các icon mạng xã hội lên trang website với các thông số tương tự như cấu hình giao diện.

 

– Đặc biệt các chức năng:

 + Nền: thiết lập màu nền chứa các icon.

 + Màu sắc: thiết lập màu sắc cho các icon mạng xã hội trong khung.

 + Khoảng cách: thiết lập khoảng cách giữa các khung icon.

 + Đường viền: tạo đường viền bao bên ngoài khung icon.

 + Bo góc: bo tròn bốn góc khung chứa icon.

 + Đổ bóng: đổ bóng cho các khung chứa các icon.

2. Mục Rê Chuột

– Thiết lập hiển thị của các icon mạng xã hội khi khách hàng trỏ chuột tới icon.

V. Cấu hình Widget – Link liên kết các mạng xã hội

– Tại đây, Quý Khách kích hoạt các mạng xã hội sẽ dùng và thêm link truy cập tới các mạng xã hội tương ứng của Quý Khách.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác Widget Liên kết mạng xã hội.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version