[Web30s – v.3] [Page-Editor] Làm việc với Widget Livechat PA

  • Tuesday 31/03/2020

I. Giao diện Widget Live Chat PA

1. Tác dụng

– Hỗ trợ Quý Khách công cụ chat và hỗ trợ trực tuyên cho khách hàng của Quý Khách ngay trên trang website.

2. Thêm Widget

– Sau khi thiết lập, Livechat PA sẽ nằm mặc định ở góc trái của trang website của Quý Khách.

– Quý Khách lưu lại trang thiết lập và Livechat sẽ được hiển thị lên website Quý Khách.

– Để có thể sử dụng được Widget Live Chat, Quý Khách cần đăng ký mua gói addon Livechat. Khi đó, Quý Khách sẽ được cung cấp tài khoản để thiết lập và sử dụng Livechat trong trang quản lý livechat riêng.

Quý Khách tham khảo gói Live Chat: https://web30s.vn/tien-ich-30s.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách thiết lập Cấu hình của Widget Livechat PA.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo:

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s 3.0

P.A Việt Nam – Web30s