Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Web30s – v.3] [Page-Editor] Làm việc với Widget Menu phụ

I. Tính năng giao diện: Giao diện Widget

Định nghĩa: Menu phụ
là menu bổ sung thêm thông tin cho danh mục chính. Thường được đặt ngay dưới danh mục chính. Vai trò của nó là rất quan trọng giúp hiển thị chi tiết hơn menu chính.

II. Cấu hình chung, cấu hình Widget

Hướng dẫn đưa Widget vào Website:

Bước 1: Tạo một đoạn mới để chứa Widget bằng cách chọn Thêm đoạn.

Bước 2: Quý khách Click vào đoạn cột muốn thêm Menu lúc này sẽ xuất hiện 4 nút chức năng bên phải cột. Quý khách chọn nút Thêm Widget (nút xanh).

Bước 3: Lúc này sẽ xuất hiện danh sách Quản lý Widget. Quý khách chọn Widget Menu phụ.

Bước 4: Menu phụ sẽ hỏi Quý khách lấy dữ liệu nào. Quý khách sử dụng cho mục đich nào, Quý khách có thể chọn theo ý muốn Quý khách ạ.

Khi áp dụng dữ liệu thì Quý khách sẽ cõ được menu trên đoạn Quý khách đã thêm.

* Giải thích các thành phần có trong thiết lập dữ liệu:

III. Cách thức tuỳ chỉnh Widget Menu hiển thị và tùy chỉnh giao diện:

Tuỳ chỉnh giao diên:

Về chỉnh sửa Giao diện Widget Quý khách vui lòng xem bài viết hướng dẫn tại đây.

Menu chính

Menu phụ : 

4.7 / 5 ( 53 bình chọn )
Exit mobile version