Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Shape

Widget Shape

I. Giao diện

Sau khi chọn vào widget Shape, sẽ hiển thị 1 cửa sổ để chọn 1 shape chèn vào.

Có 4 loại là Icon, Shape, Background và Arrows

II. Các nút cấu hình

Sau khi chèn widget vào thì đang có hiển thị 8 nút cấu hình cho widget này, từ trái sang phải là Trượt, Lên trên, Xuống dưới, Nhân bản (Ctrl + D), Giao diện, Dữ liệu, Xóa, Cấu hình, Tác vụ khác.

1. Trượt:

Nếu Quý khách có thiết lập nút Cấu hình > Cấu hình chung > Kích cỡ > Chiều cao co dãn theo nội dung được bật thì icon này mới hiện lên.

Quý khách sẽ chọn và giữ chuột vào icon này widget sẽ trượt lên xuống theo chiều dọc, để thay đổi thông số vị trí trên, thông số vị trí trái vẫn giữ nguyên.

2. Lên trên:

Quý khách chọn icon này thì widget sẽ di chuyển lên hiển thị ở đầu đoạn.

3. Xuống dưới:

Quý khách chọn icon này thì widget sẽ di chuyển lên hiển thị ở cuối đoạn.

4. Nhân bản (Ctrl + D):

Tạo mới 1 widget hình ảnh có cấu hình giống y như widget hình ảnh đã chọn nhân bản.

5. Giao diện:

Dùng để đổi shape khác cùng loại.

Quý khách có thể chọn vào Tùy chỉnh giao diện để định dạng lại cho shape.

Gồm 2 tab Thiết kế, Rê chuột và Hiệu ứng

– Thiết kế: dùng để đổi lại màu mà shape đang hiển thị.

– Rê chuột:

+ Fill: dùng để đổi lại màu mà shape khi rê chuột vào.

+ Trong suốt: độ trong suốt của shape, càng về 0 càng trong suốt.

– Hiệu ứng

Một số hiệu ứng mẫu

Quý khách có thể tạo hiệu ứng mới khi chọn vào nút Tùy chỉnh.

6. Xóa:

Khi chọn vào sẽ xóa widget.

7. Cấu hình

Quý khách tham khảo thiết lập cấu hình chung của 1 widget tại đây.

8. Tác vụ khác:

Ẩn widget: dùng để tạm tắt hiển thị widget.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách sử dung Widget Shape.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version