Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn Quản lý vận chuyển nâng cao có kết nối các đơn vị vận chuyển

Bài viết này hướng dẫn Nhà bán hàng đăng ký tài khoản, tạo kết nối cho website với các đơn vị vận chuyển được hỗ trợ trên Web30s.

* Các đơn vị vận chuyển đang được hỗ trợ:

Tiện ích Quản lý vận chuyển cần được đăng ký tại đây.

Sự khác nhau giữa Quản lý vận chuyển cơ bản Quản lý vận chuyển nâng cao có kết nối các đơn vị vận chuyển là trong thiết lập cấu hình Quý khách sẽ có thêm nút Cấu hình nhà vận chuyển để kết nối API của các đơn vị vận chuyển được hỗ trợ ở trên. Và đặc biệt, Quý khách sẽ có thêm chức năng tham khảo phí vận chuyển các đơn vị vận chuyển để thiết lập phí vận chuyển trong trường hợp chủ shop là người chủ động giao hàng không thông qua đơn vị vận chuyển.

– Quản lý vận chuyển cơ bản:

– Quản lý vận chuyển cơ bản nâng cao:

Bài viết này sẽ tiếp tục hướng dẫn Quý khách sử dụng Quản lý vận chuyển nâng cao có kết hợp với các đơn vị vận chuyển đang được hỗ trợ trên tiện ích Quản lý vận chuyển. Trước hết, Quý khách sẽ cần tham khảo hướng dẫn cấu hình Quản lý vận chuyển cơ bản tại đây.

I. Hướng dẫn lấy Token 3 nhà vận chuyển

1. Hướng dẫn lấy Token của Nhà vận chuyển Boxme

+ Bước 1: Đăng nhập https://oms.boxme.asia. Nếu chưa có tài khoản thì quý khách vui lòng đăng ký tại https://oms.boxme.asia/

+ Bước 2: Vào menu Cấu hình  > Thẻ Địa chỉ lấy hàng . Tại thẻ này, quý khách có thể tạo Danh sách địa chỉ lấy hàng và Danh sách địa chỉ hoàn trả hàng với Boxme.

+ Bước 3: Lấy Token bằng cách vào menu Cấu hình  > Thẻ Tích hợp. Quý khách chưa có API thì click nút Tạo API, đặt tên và chọn nút Thêm. Lúc này Quý khách sẽ chọn các tính năng cho phép với đơn vị giao hàng và khách hàng trên đơn hàng giao nhận.

* Quý khách lưu ý phải chọn bật nút sử dụng API ở cột Sử dụng của trang Tích hợp thì Token API của Boxme đã tạo mới có thể sử dụng được.

+ Bước 4: Copy Token đã tạo về trang Cấu hình vận chuyển của Web30 với Boxme.

Tham khảo: https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-su-dung-admin-web30s-quan-ly-van-chuyen-shipchung.html

2. Hướng dẫn lấy Token của Nhà vận chuyển Giao hàng nhanh (GHN)

+ Bước 1: Tạo và đăng nhập tài khoản GHN.

Đăng nhập https://sso.ghn.vn/ (link cũ https://api.ghn.vn/home/account) (sau khi đã có tài khoản bên GHN). Nếu chưa có vui lòng đăng ký tại https://sso.ghn.vn/register (link cũ https://5sao.ghn.vn/Register)

+ Bước 2: Tạo mới / cập nhật thông tin tài khoản GHN.

Truy cập menu Quản lý cửa hàng hoặc vào link https://khachhang.ghn.vn/store. Tạo mới cửa hàng bằng cách click nút Thêm cửa hàng hoặc nếu đã có sẵn tài khoản thì ta sẽ click tên cửa hàng để cập nhật thông tin. Yêu cầu của GHN là cửa hàng phải có đủ thông tin ở trang Quản lý cửa hàng.

+ Bước 3: Lấy token ID và để cập nhật cho cấu hình ở cài đặt GHN của Web30s.

Click vào Tên cửa hàng ở góc trái trên cùng giao diện GHN, ta sẽ vào được quản lý chi tiết tài khoản GHN, trong này sẽ có Token API mà ta cần.

Click nút XEM tại trang thông tin tài khoản để mở nội dung Token API đang được ẩn và copy lại.

+ Bước 4: Copy Token ID đã lấy ở bước 3 vào Web30s với GHN.

Tham khảo: https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-su-dung-admin-web30s-quan-ly-van-chuyen-giao-hang-nhanh.html

3. Hướng dẫn lấy Token của Nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm (GHTK)

+ Bước 1: Tạo tài khoản

Quý khách đăng ký tài khoản tại trang chủ GHTK https://giaohangtietkiem.vn/ hoặc link sau:

https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap

+ Bước 2: Lấy token

Quý khách chọn nút Sửa thông tin cửa hàng ở vị trí mã số tài khoản của Quý khách ở GHTK hoặc mở link sau:

https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/thong-tin-ca-nhan

Quý khách chọn khu vực Cập nhật thông tin cho Shop > . Trước khi copy này của phía GHTK, Quý khách vui lòng tạo Địa chỉ lấy hàng ở dưới nhóm Thông tin Shop trong GHTK.

Tham khảo: https://kb.pavietnam.vn/web30s-huong-dan-su-dung-admin-web30s-quan-ly-van-chuyen-giao-hang-tiet-kiem.html

II. Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển theo Token key của các Nhà vận chuyển

Sau khi Quý khách đã tạo tài khoản với các nhà vận chuyển và biết các token tương ứng thì Quý khách sẽ điền vào menu Quản lý giao hàng > Thiết lập giao hàng, Quý khách chọn nút Cấu hình nhà vận chuyển như hình:

Hệ thống sẽ chuyển Quý khách đến trang Cấu hình nhà vận chuyển để Quý khách thực hiện kết nối với các đơn vị vận chuyển.

Giao diện Cấu hình các nhà vận chuyển khi chưa kết nối:

Quý khách sẽ sử dụng các Token Key ở mục (1), (2), (3) để thêm vào tương ứng:

1. Giao hàng nhanh (GHN)

Với GHN, Quý khách sau khi điền API key sẽ có thể lựa chọn địa chỉ cửa hàng chính (lấy sản phẩm) tương ứng tài khoản GHN mà Quý khách đã thiết lập ở mục (I.2). Khi có phát sinh giao hàng khác địa chỉ cửa hàng chính thì Quý khách chủ động sửa địa chỉ trong danh sách này để có phí vận chuyển tối ưu nhất.

Để sử dụng GHN, Quý khách điền token key và lưu lại dữ liệu.

2. Giao hàng tiết kiệm (GHTK)

Để sử dụng GHTK, Quý khách điền token key và lưu lại dữ liệu.

3. Boxme

Với Boxme, Quý khách sau khi điền API key sẽ có thể lựa chọn địa chỉ lấy hàng (lấy sản phẩm) tương ứng tài khoản Boxme mà Quý khách đã thiết lập ở mục (I.1). Khi có phát sinh giao hàng khác địa chỉ lấy hàng chính thì Quý khách chủ động sửa địa chỉ trong danh sách này để có phí vận chuyển tối ưu nhất.

Để sử dụng Boxme, Quý khách điền token key và lưu lại dữ liệu.

* Ghi chú:

Môi trường kiểm thử (sandbox): là môi trường kiểm thử của hệ thống nhà vận chuyển, Quý khách chỉ sử dụng tính năng khi Token API của Quý khách là Token API sandbox và mọi yêu cầu xử lý trên môi trường sandbox chỉ là dữ liệu mẫu. Khi sử dụng môi trường dữ liệu thật thì Quý khách vui lòng tắt nút sandbox.

III. Sử dụng tính năng Phí tham khảo của nhà vận chuyển với mục đích tự vận chuyển chủ shop

Tính năng này giúp Quý khách có thể xác định phí vận chuyển theo khu vực được lấy từ bảng giá của các nhà vận chuyển đã được Quý khách cấu hình kết nối thành công qua Token của họ.

Quý khách sẽ thao khảo các bước tạo kịch bản vận chuyển với bài viết Quản lý vận chuyển cơ bản. Trong khi tạo kịch bản, Quý khách sẽ thấy có thêm một dòng Tham khảo phí từ nhà vận chuyển so với khi thao tác ở Quản lý vận chuyển cơ bản.

Quý khách chọn vào Tham khảo phí từ nhà vận chuyển để có thể tải thêm thông tin phí tiếp theo.

Sau khi click chọn Lấy phí, Quý khách sẽ thấy phần thông tin liên quan Nhà vận chuyển.

* Địa chỉ lấy hàng: là địa chỉ được lấy từ trang Quản lý địa chỉ cửa hàng ở menu Quản lý đơn hàng > Địa chỉ cửa hàng.

Sau khi đã điền thông tin đủ, Quý khách chọn nút Lấy phí để trang thể hiện phí tham khảo để Quý khách chọn lựa như sau:

Hoàn thành chọn phí thiết lập cho kịch bản vận chuyển, Quý khách sẽ được phí vận chuyển của bên 1 nhà vận chuyển cụ thể vào trong kịch bản phí của mình. Từ đây, Quý khách sẽ chủ động điều chỉnh chi phí mong muốn cho các khu vực chi tiết hơn.

Để đảm bảo quá trình xử lý lấy giá vận chuyển được chính xác nhất, khi kết nối Quý khách chỉ có thể chọn 1 địa chỉ shop lấy hàng tương ứng trên hệ thống nhà vận chuyển.

Trên đây là hướng dẫn giúp Quý khách làm chủ Quản lý vận chuyển nâng cao có kết nối đơn vị vận chuyển cũng như sử dụng kịch bản giao hàng hợp lý giúp cho việc kinh doanh trên website của Quý khách được thuận lợi.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Bài viết tham khảo:

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version