Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Website WordPress Bị Lỗi Trắng Trang

Khi các webserver vẫn còn hạn chế nhiều thì mỗi khi website bị lỗi trong code đều hiển thị đoạn code bị lỗi ngay trên website wordpress khi truy cập.

Hiện nay các nhà cung cấp host và các thiết lập mặc định của các webserver đều thiết lập ẩn đoạn báo lỗi trong code để tăng tính bảo mật và thay vì hiện lỗi, bây giờ các lỗi code đều ẩn đi và khi truy cập website sẽ hiện màn hình trắng hay còn gọi là Website WordPress Bị Lỗi Trắng Trang.

Lỗi trắng trang website wwordpresWordpress

Lỗi trắng trang đều xuất phát từ code của bạn như gọi một hàm không tồn tại, code sai cú pháp, viết thừa dấu,… nên để khắc phục được lỗi này thì hãy mở file error log lên để biết lỗi phát sinh từ đâu.

File log này thường sẽ có tên dạng là error_log, error.log nằm ở thư mục public_html đối với Shared Hosting, còn đối với server riêng (VPS/Dedicated) thì cần mở file cấu hình domain đang bị lỗi của bạn ra sẽ thấy dòng khai báo log và tìm theo đường dẫn đó

Trong đó, có 2 loại lỗi PHP là:

Các lỗi trong file log sẽ được khai báo theo từng dòng, mỗi dòng là một lần báo lỗi, tức là một lượt truy cập vào mà nó báo lỗi thì nó sẽ hiển thị 1 dòng và có thể lặp lại nhiều lần. Để đọc log nên đọc từ trên xuống dưới tương ứng với sắp xếp từ lỗi cũ tới lỗi mới hoặc có thể căn cứ vô cái mốc thời gian ở đoạn đầu dòng.

Trong mỗi dòng báo lỗi sẽ biết được đó là lỗi gì và file nào bị lỗi

Nếu không có file error_log hãy mở file wp-config.php ra và tìm:

define('WP_DEBUG', false);

Sửa false thành true và save lại.

Lỗi 500

Lỗi 500 là xuất phát từ việc thiết lập của Webserver như sai cú pháp các file cấu hình khiến Webserver không khởi động lại được.

Nếu bạn dùng Shared Hosting thì lỗi này thường có 2 nguyên nhân là chèn nội dung file .htaccess sai cú pháp hoặc là CHMOD file .htaccess bị sai.

Khắc phục bằng cách xóa nội dung file .htaccess đi và truy cập lại, nếu vẫn báo lỗi thì hãy CHMOD file .htaccess về 755, 644 hoặc 744.

Nếu bạn dùng server riêng (VPS, Dedicated) thì hãy mở file log của webserver ra, nó sẽ nằm trong thư mục /var/log/httpd (Apache) hoặc /var/log/nginx (NGINX) để xem file cấu hình nào bị lỗi, thường thì sẽ phát sinh ra trong lúc bạn chỉnh sửa các file cấu hình VirtualHost.

——————————————————

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version