Whitelist Cloudbric IPs

 • Friday 11/08/2023

Khi bạn sử dụng dịch vụ CloudBric WAF để tăng cường bảo mật và đảm bảo tất cả các truy cập web đều đi qua hệ thống CloudBric WAF thì bạn nên thực hiện các cài đặt sau:

1. Whitelist IP web server của bạn trên CloudBric WAF console:

Thực hiện đăng nhập trang console https://console2.cloudbric.com/ với tài khoản được P.A Việt Nam cung cấp > Click vào biểu tượng hình bánh răng bên cạnh tên miền để vào Settings>chọn tab IP Control > tại mục Allowed IP nhập IP web server của bạn (nếu có rồi thì bỏ qua)

2. Whitelist IP của CloudBric WAF trên firewall của hệ thống bên bạn

Trước khi thực hiện thao tác này bạn cần cấu hình firewall bên hệ thống của bạn đảm bảo chỉ cho phép IP của CloudBric WAF và IP của các hệ thống liên quan bên bạn có thể  truy cập web server này.

Vui lòng tìm danh sách đầy đủ các địa chỉ IP Cloudbric như bên dưới và chỉ thêm vào whitelist các IP của IDC mà bạn chọn khi tạo domain trên CloudBric console (nếu bạn chưa rõ thì có thể liên hệ kỹ thuật P.A Việt Nam để được hỗ trợ).

Lưu ý hai IP luôn được đưa vào làm mặc định cho tất cả các vùng.

 • 54.191.101.15
 • 52.193.180.251

Vienna

 • 185.75.241.70
 • 185.75.241.71
 • 185.75.241.72
 • 185.75.241.73
 • 185.75.241.74
 • 185.75.241.75
 • 185.75.241.76
 • 185.75.241.77

Bengaluru

 • 206.189.130.19
 • 139.59.52.219

Singapore

 • 178.128.125.162
 • 139.59.223.204

Vancouver

 • 71.19.248.48
 • 71.19.248.49
 • 71.19.248.51
 • 71.19.248.54

Colorado

 • 173.248.143.165
 • 173.248.143.166
 • 173.248.143.167
 • 173.248.143.168
 • 173.248.143.169
 • 173.248.143.170
 • 173.248.143.171
 • 173.248.143.172

Texas

 • 199.101.209.38
 • 199.101.209.39
 • 199.101.209.40
 • 199.101.209.41
 • 199.101.209.42
 • 199.101.209.43
 • 199.101.209.77

Amsterdam

 • 147.75.100.231
 • 147.75.100.233
 • 147.75.100.235
 • 147.75.100.237

California

 • 147.75.108.71
 • 147.75.108.73
 • 147.75.108.75
 • 147.75.108.77

New Jersey

 • 147.75.197.247
 • 147.75.197.249
 • 147.75.197.251
 • 147.75.197.253

Tokyo

 • 147.75.111.167
 • 147.75.111.169
 • 147.75.111.171
 • 147.75.111.173
 • 147.75.111.175
 • 147.75.111.153
 • 147.75.111.155
 • 147.75.111.157

Seoul

 • 13.124.59.143
 • 13.124.53.9
 • 13.124.41.25
 • 13.124.41.244
 • 13.124.76.243
 • 13.124.75.233
 • 13.124.68.202
 • 13.124.64.103

Illinois

 • 23.29.130.7
 • 23.29.130.8
 • 23.29.130.9
 • 23.29.130.10
 • 23.29.130.11
 • 23.29.130.12
 • 23.29.130.13
 • 23.29.130.14

Jakarta

 • 103.195.31.54
 • 103.195.31.55
 • 103.195.31.56
 • 103.195.31.57

Nuremberg

 • 85.10.240.198
 • 85.10.240.199
 • 85.10.240.200
 • 85.10.240.201
 • 85.10.240.202
 • 85.10.240.203
 • 85.10.240.204
 • 85.10.240.205

Sydney

 • 45.77.239.90

Bạn có thể tìm hiểu thêm về khái niệm WAF tại đây 

 

5/5 - (1 bình chọn)